Oferta Kancelarii

Zapoznaj się z naszą ofertą

Prowadzenie procesu

Posiadamy uprawniania do reprezentowania stron podczas procesu, dlatego jesteśmy w stanie kompleksowo poprowadzić cały proces od początku, aż do końca.

SKARGA POWODOWA

To najważniejszy element procesu, dokładamy wszelkich starań, aby składane przez nas sprawy miały jak największe szanse na szybkie i pozytywne zakończenie.

REPREZENTOWANIE STRONY POZWANEJ

Stronie pozwanej (oskarżonej) jak można się zachować podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

APELACJA DO II INSTANCJI

W przypadku negatywnego wyroku w I instancji jesteśmy w stanie wnieść skuteczną apelację do Trybunału II instancji. Nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone.

UDZIELENIE WSTĘPNEJ PORADY

Po wypełnieniu przez Państwa Formularza Wstępnego jesteśmy w stanie udzielić darmowej porady na temat szans i przebiegu procesu w Państwa konkretnym przypadku.

APELACJA DO ROTY RZYMSKIEJ

W przypadku negatywnego wyroku II instancji warto odwołać się do Roty Rzymskiej z prośbą o zmianę wyroku. Bardzo często to ostatnia szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sporu.

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

Specjalizujemy się nie tylko stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Realizujemy również inne sprawy związane z prawem kanonicznym.

MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE A NIEDOPEŁNIONE

Dyspensa super rato to alternatywna dla procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dzięki pomocy adwokata kościelnego możliwe jest zawarcie nowego związku sakramentalnego bez konieczności prowadzenia procesu sądowego.