Proces kościelny

NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO

Pytacie Państwo często „Jak dostać rozwód kościelny?”, „Jak unieważnić ślub kościelny?”, „Jak uzyskać rozwód kościelny?” lub „Jakie są powody unieważnienia ślubu kościelnego?”

Powodów do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego jest bardzo dużo. Ponieważ zawsze należy rozważać podstawy prawne w kontekście danej sprawy dlatego warto jest skorzystać w tym zakresie z porady doświadczonego adwokata kościelnego. Niemniej jednak, poniżej przedstawiamy Państwu kilkanaście najczęściej powtarzających się podstaw prawnych umożliwiających przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

PRZESZKODY ZRYWAJĄCE:

1. Przeszkoda wieku

np. kobieta, która ma 13 lat zawiera małżeństwo nieważnie.

2. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego

np. ślub z osobą adoptowaną jest nieważnie zawierany

3. Przeszkoda pokrewieństwa

– np. nie można zawrzeć ważnego ślubu z siostrą,

4. Przeszkoda powinowactwa

-np. nie można zawrzeć ważnego ślubu ze szwagierką,

5. Przeszkoda różnej religii

– np. gdy katolik zawiera ślub z osobą nieochrzczoną,

6. Przeszkoda niemocy płciowej (niezdolność uprzednia i trwała)

– np. choroba typu pochwica (tylko u kobiet), ale też inne powody występujące także u mężczyzn.

7. Przeszkoda święceń

– nieważne będzie małżeństwo osoby, która otrzymała święcenia,

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego

– próba zawarcia kolejnego małżeństwa jest również przestępstwem bigamii,

9. Przeszkoda ślubu

– nieważne będzie małżeństwo osoby, która złożyła wieczyste, publiczne śluby czystości w instytucie zakonnym,

10. Przeszkoda uprowadzenia

– np. porwanie kobiety z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa,

11. Przeszkoda występku

tj. małżonkobójstwo,

12. Przeszkoda przyzwoitości publicznej

– np. nie można zawrzeć ważnego ślubu z bratem konkubenta,

NIEZACHOWANIE FORMY PRAWNEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje pewną, określoną formę zawarcia małżeństwa. Zastrzega na przykład, że oprócz narzeczonych (nupturientów) ma być obecny świadek urzędowy (czyli uprawniony kapłan, który asystuje narzeczonym udzielającym sobie sakramentu ślubu).

Niezachowanie wszystkich prawnych obowiązków i wymagań skutkuje również nieważnością małżeństwa. Nieważność ta jest od samego początku, a więc od dnia zawarcia ślubu, choć wymaga się, aby Trybunał Kościelny potwierdził to przeprowadzając proces.

WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ:

NIEZDOLNOŚĆ KONSENSUALNA
  1. Brak wystarczającego używania rozumu, np.:
   • epilepsja,
   • niedorozwój umysłowy
  1. Brak rozeznania co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, np.:
   • alkoholizm,
   • narkomania,
   • schizofrenia,
   • nerwica,
   • osobowość obsesyjno-maniakalna,
   • paranoja,
   • awersja do zrodzenia dziecka
  1. Psychiczna niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, np.:
   • Stwardnienie rozsiane,
   • Homoseksualizm,
   • Transwestytyzm,
   • Transseksualizm,
   • Biseksualizm,
   • Nimfomania,
   • Satyryzm,
   • Anoreksja,
   • Depresja,
   • Kompleks Edypa,
   • Narcyzm,
   • Alzheimer,
   • Parkinson,
   • Uzależnienie od matki,
   • Skłonność do oszustwa,
   • Sadyzm,
   • Awersja do drugiej płci,
   • Socjopatia,
   • Hiperseksualizm,
   • Hazard,

 

BRAK WIEDZY KONIECZNEJ O MAŁŻEŃŚTWIE

Brak wiedzy o małżeństwie.

BŁĄD
 1. Zawarcie małżeństwa pod wpływem błędu co do osoby, np. z siostrą bliźniaczką.
 2. Zawarcie małżeństwa pod wpływem błędu co do przymiotu osoby – (m.in. stan życia, choroba AIDS i inne);  np. gdy narzeczona jest przekonana, że jej małżonek prowadzi zupełnie inny tryb życia niż w rzeczywistości.
 3. Błąd co do osoby spowodowany podstępem – np. świadome ukrycie jakiejś choroby (alkoholizm, bezpłodność) w celu zawarcia sakramentu małżeństwa,
 4. Błąd co do jedności,  nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa– gdy nupturient jest w błędzie prawnym, który determinuje jego wolę odnośnie jedności, nierozerwalności lub godności małżeństwa.
SYMULACJA
 1. Symulacja częściowa – np. wykluczenie posiadania potomstwa lub ustawiczne stosowanie środków antykoncepcyjnych,
 2. Symulacja całkowita – np. zawarcie małżeństwa przez ateistę, nawet ochrzczonego, który odrzuca wszelkie wartości małżeństwa chrześcijańskiego, godząc się na nie jedynie pro forma.
POSTAWIENIE WARUNKU

a. Zawarcie małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości

PRZYMUS i BOJAŹŃ
 1. Zawarcie małżeństwa pod wpływem bojaźni – np. gdy kobieta jest zmuszana do zawarcia małżeństwa przez rodziców z powodu zajścia w ciążę (bojaźń musi być ciężka, zewnętrzna, a jedyną drogą do uwolnienia się od niej jest wybór małżeństwa)
 2. Zawarcie małżeństwa pod wpływem przymusu szacunkowego