W mediach

Jako specjaliści z dziedziny prawa kanonicznego często jesteśmy proszeni o komentarz na temat bieżących wydarzeń.

KobietaMag.pl
„Unieważnienie sakramentu małżeństwa – nowe zasady”