Adwokat kościelny – kancelaria kanoniczna

Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański to ogólnopolska  kancelaria zajmująca się prawem kanonicznym. Nasza główna specjalizacja to sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa. Najczęściej są to procesy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa (niepoprawnie tzw. „rozwód kościelny„, czy „unieważnienie małżeństwa”). Mamy dwa oddziały w Polsce (w Warszawie i Gdańsku) oraz placówkę w Salford w Anglii.

Nasz zespół składa się z doświadczonych adwokatów kościelnych, radców prawnych i adwokatów cywilnych (świeckich). Każdy z adwokatów kościelnych ukończył niezbędne studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego (niektórzy także z prawa państwowego), każdy z nas posiada również tytuł licencjata zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku. Adwokaci kościelni mają uprawnienia do prowadzenia spraw i reprezentowania przed Sądami i Trybunałami kościelnymi w Polsce i częścią Sądów kościelnych w Wielkiej Brytanii. Mamy też doświadczenie w pomocy przed sądami w USA i Kanadzie.

Współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi, dzięki temu możecie Państwo otrzymać od nas wsparcie także w zakresie rozwodu cywilnego, podziału majątku, alimentów, czy też ustalenia opieki nad dzieckiem.

Więcej o naszym zespole możecie Państwo zobaczyć tutaj:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa krok po kroku

Jak wygląda proces kościelny? Poniżej schemat, który określa każdy z 11 kroków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Media o nas

Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa kanonicznego, a szczególnie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dlatego często gościmy w programach informacyjnych jako eksperci, komentatorzy.

Nasz blog

Zależy nam, aby dzielić się naszą widzą i doświadczeniem. Na naszym blogu przygotowaliśmy kilkadziesiąt wpisów na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do pogłębiania wiedzy.

Sprawy za granicą

Zajmujemy się sprawami prowadzonymi nie tylko w Polsce. Jeśli nasze doświadczenie z sądów kościelnych w Wielkiej Brytanii, USA, czy Kanady może być dla Ciebie przydatne, zapraszamy do działu poświęconego sprawom prowadzonym w tych krajach.

3500

Tyle spraw rocznie rozpatrują sądy kościelne w Polsce.

74,4

% spraw kończy się w Polsce wyrokiem pozytywnym, małżeństwo było nieważne.

38

W tylu diecezjach świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego.

Czym się zajmujemy?

Przeważająca liczba spraw prowadzonych w Kancelarii dotyczy sakramentu małżeństwa. Są to przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, które błędnie często jest nazywane „rozwodem kościelnym” lub „kościelnym unieważnieniem małżeństwa”. Prowadzimy również procesy o udzielenie dyspensy od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego. Oba rodzaje spraw prowadzi adwokat kościelny.

Duże zainteresowanie procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego wynika z tego, że coraz więcej tych procesów udaje się zakończyć pozytywnym wynikiem. W tej chwili Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podaje, że do sądów kościelnych trafia ok. 3 500 takich spraw rocznie (przy 2369 sprawach w 2010 roku, 2171 w 2007, 1961 w 2006 , oraz 1265 sprawach w 1999). Tendencja jest więc zdecydowanie rosnąca.

Nieważność małżeństwa orzeka się w aż ok. 74,4% spraw. W 2007 roku wydano 2030 wyroków (I instancja) za nieważnością małżeństwa i tylko 686 za jego ważnością (dane za ISKK).

Jak rozpocząć proces?

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego należy przeprowadzić następujące kroki wstępne:

Wypełnienie Formularza Wstępnego – dostępny na naszej stronie Formularz należy wypełnić i przesłać na adres biuro@kancelaria-kanoniczna.com. Adwokat kościelny zapozna się ze szczegółami danej sprawy i przygotuje wstępną opinię na jej temat. Porada taka jest darmowa.

Przygotowanie skargi powodowej – tym etapem zajmuje się już konkretny adwokat kościelny naszej kancelarii desygnowany do zajmowania się Państwa sprawą. Etap ten trwa ok. 2 tygodni i składa się nie tylko ze zredagowania samego pozwu, ale również z zebrania materiału dowodowego i jego dokładnej selekcji.

Od czasu uchwalenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych osób fizycznych praktyka prowadzenia biznesu na terenie Polski i całej Unii Europejskiej znacząco się zmieniła. Firmom przybył szereg obowiązków, które wymagają dobrej znajomości prawa, a co ważne znajomość ta musi obejmować większość pracowników, którzy mają do czynienia czy to ze sprzedażą, obsługą klienta czy też marketingiem. Rozwinąć wiedzę pracowników w zakresie stosowania RODO mogą szkolenia z RODO. Jak jednak odnaleźć się w gąszczu ofert firm szkoleniowych?

Jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Według statystyk rocznie do sądów biskupich wpływa nawet ponad 3 tysiące wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wielu osobom potocznie zwane unieważnienie ślubu kościelnego kojarzy się z długim i żmudnym procesem, choć wcale nie musi tak być. Każdy przypadek jest inny. Proces prowadzony w trybie zwyczajnym może zająć od roku do nawet czterech lat. W 2015 roku papież Franciszek ustanowił nowy, tzw. skrócony tryb orzekania, który daje szansę na zamknięcie sprawy nawet w kilka miesięcy. Z trybu skróconego skorzystać mogą jednak tylko te pary, u których okoliczności potwierdzające nieważność zawarcia małżeństwa są oczywiste, a z wnioskiem o stwierdzenie nieważności występują zarówno mąż, jak i żona.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego nie istnieje, bo sakramentu nie można unieważnić. Można natomiast udowodnić, że czynność prawna, jaką stanowił ślub, została zawarta nieważnie, a co za tym idzie, sakramentu w ogóle nie było. Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy podjąć współpracę z kancelarią kanoniczną i powierzyć sprawę adwokatowi kościelnemu.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do kancelarii kanonicznej. Adwokat kościelny oceni szanse na powodzenie procesu i przeanalizuje podstawy prawne. Następnie sporządza się skargę powodową (pozew), który trafia do sądu biskupiego. Jeżeli skarga zostanie przyjęta, następuje ustalanie przedmiotu sporu – przesłanki procesowej, z tytułu której prowadzony będzie proces. W tym czasie sąd będzie zbierał dowody niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy małżeństwo zostało zawarte nieważnie.

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa strony i świadkowie składają zeznania indywidualnie. W przypadku gdy strona pozwana nie stawi się na wezwanie i nie usprawiedliwi nieobecności, proces będzie toczył się bez jej udziału. Po zamknięciu postępowania dowodowego, następuje przygotowanie sprawy do wyrokowania.

Warto wiedzieć: Kan. 1526 – § 1. Obowiązek dowodzenia spoczywa na tym, który coś twierdzi.

Wymagane dokumenty

Rodzaj załączników dołączanych do skargi powodowej może być różny dla różnych sądów biskupich. Do najczęściej wymaganych dokumentów zalicza się metryki chrztu obydwu stron, świadectwo ślubu kościelnego, cywilny wyrok rozwodowy (jeżeli jest uzyskany), dane świadków.

Można dołączyć też publiczne i prywatne materiały dowodowe, a więc zaświadczenia lekarskie, dokumenty z policji, ale też listy, pamiętniki, wiadomości elektroniczne itp.

Dlaczego nie rozwód kościelny?

Wiele osób pyta o warunki rozwodu kościelnego, jak dostać rozwód kościelny. Należy w tym miejscu powiedzieć, że wszelkie sformułowania typu: rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, kościelne unieważnienie małżeństwa czy unieważnienie ślubu kościelnego są nie poprawne i nie mogą być używane. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów kościelnych, nie ma też  unieważnienia małżeństwa. Ponieważ małżeństwo jest sakramentem, jest nierozwiązywalne, dlatego takich pojęć nie należy używać – są one błędne. Możemy natomiast mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, czy procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa.

W postępowaniu przed sądem kościelnym możemy stwierdzić, że w chwili zawierania małżeństwa występowały jakieś okoliczności prawne (tytuły prawne / podstawy prawne), które uniemożliwiały zawarcie małżeństwa. Małżeństwo poprzez te wady prawne nie zaistniało, nigdy go nie było.

W przypadku stwierdzenie nieważności małżeństwa ważne są powody do rozpoczęcia procesu i ewentualnego późniejszego uzyskania pozytywnego wyroku Sądu lub Trybunału kościelnego. Ważne są podstawy prawne do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Są one niewymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Tylko w oparciu o te konkretne przyczyny (tytuły prawne) można mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa.

Przykładowymi tytułami prawnymi są:

 • alkoholizm
 • nimfomania
 • niedojrzałość emocjonalna
 • wykluczenie posiadania potomstwa
 • hazard
 • pracoholizm
 • uzależnienie emocjonalne od rodziców
 • choroba psychiczna
 • wykluczenie wierności małżeńskiej
 • błąd co do przymiotu osoby
 • wykluczenie nierozerwalności małżeństwa

Formularz Wstępny

W celu uzyskania darmowej porady oraz dla usprawnienia kontaktu, prosimy o pobranie pliku z Formularzem Wstępnym, wypełnienie go i przesłanie na nasz ogólny adres e-mail.

Po zapoznaniu się z jego treścią przez adwokatów kościelnych z naszej Kancelarii skontaktujemy się z Państwem i umówimy na pierwsze spotkanie lub też udzielimy Państwu wstępnej i darmowej porady z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Odpowiedź na kilka pytań zajmuje niewiele czasu. Dzięki nim będziemy mogli szybko i rzetelnie pomóc w Państwa sprawie.

Dbamy o Państwa prywatność i poufność danych. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański, ul. Wiosenna 10/20 05-091 Ząbki. Podane dane będą przetwarzane w celu podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znaleźć można w Polityce prywatności.

"Proces w 45 dni"

Papież Franciszek chcąc skrócić i ułatwić procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa wydał List Apostolski w formie motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus ("Pan Jezus łagodnym sędzią"), który reguluje krótki proces tzw. Processus brevior. Jest to proces, w którym pozytywny wyrok można otrzymać w45 dni.

Przepisy te wchodzą w życie w grudniu 2015 roku. Nasza Kancelaria wdraża je już teraz.

W poniższym linku znajduje się dokument opisujący najważniejsze zmiany, jakie zostaną niebawem wprowadzone do procesowego prawa małżeńskiego w Kościele