author: admin


ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM Kodeks Prawa Kanonicznego nie wymienia wprost istotnych obowiązków małżeńskich. Kanoniści  uważają, że istotne obowiązki małżeńskie są zawarte w ogólnych celach i przymiotach małżeństwa. Prawodawca kodeksowy stwierdza, że obojgu małżonkom przysługują takie same prawa i obowiązki w tym co dotyczy wspólnoty...

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z adwokatem kościelnym Michałem Poczmańskim na temat stwierdzenie nieważności małżeństwa, reformy papieża Franciszka oraz ewentualnego dopuszczenia rozwodników do Komunii Świętej.   [gallery ids="17334"]...

PYTANIE: Czym jest dobro małżonków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Co należy zrobić, aby udowodnić, że mąż nie wypełniał tego dobra? Dobro małżonków (bonum coniugum) W świetle prawa kanonicznego dobro małżonków jest jednym z podstawowych celów małżeństwa. W Liście do Rodzin, Ojciec Święty Jan Paweł II trafnie...

CO TO JEST SKARGA POWODOWA? Skarga powodowa jest niezbędnym elementem do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dobrze napisana jest podstawą sukcesu całego procesu przed sądem kościelnym. ELEMENTY SKARGI POWODOWEJ Co obowiązkowo powinna zawierać skarga powodowa: datę i miejscowość, adres zamieszkania lub do korespondencji strony wnoszącej skargę powodową...

OD CZEGO ZACZĄĆ DOWODZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA? W kanonicznym procesie małżeńskim konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego  określonych tytułów nieważności małżeństwa  tzw. instrukcja sprawy. W  tym czasie, strony przedstawiają wszystkie dowody, przesłuchiwane są strony i świadkowie, powoływani są biegli sądowi, jeśli wymaga tego sprawa przeprowadzana jest wizja lokalna...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="2/3"][vc_column_text]„MAMISYNEK” KTO TO TAKI? „Mamisynek” w języku potocznym to mężczyzna emocjonalnie uzależniony od matki. Cechy charakterystyczne dla „mamisynka” to: całkowita zależność od matki, szukanie akceptacji swoich poglądów, zachowań u matki, konsultowanie wszystkich decyzji z matką. nie odcięła pępowiny od...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="2/3"][vc_column_text]WYKLUCZENIE POTOMSTWA JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W sądach kościelnych coraz częściej zdarzają się procesy, które dotyczą wykluczenia potomstwa lub dobra potomstwa (bonum prolis)  jako przyczyny nieważności małżeństwa. W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma wprost zapisanego takiego tytułu nieważności,...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="2/3"][vc_column_text]ADWOKAT KOŚCIELNY A ADWOKAT ŚWIECKI Często się zdarza, że ludzie błędnie uważają, że adwokat kościelny i adwokat świecki to osoby wykonujące taki sam zawód i posiadające jednakowe uprawnienia. Jednak nie każda  osoba, która uzyskała tytuł adwokata świeckiego jest...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="2/3"][vc_column_text]CZYM JEST NIEDOJRZAŁOŚĆ PSYCHCZNA DO MAŁŻEŃSTWA? Kanon 1095 n. 3 KPK stanowi, że „niezdolni do zawarcia małżeństwa są Ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”. Zatem, ten kto zawiera małżeństwo, musi swoimi...