rozwód kościelny forum

Nasze kilkuletnie doświadczenie pokazuje, że osoby zainteresowane stwierdzeniem nieważności związku małżeńskiego mają bardzo często podobne pytania i wątpliwości. Dostajemy pytania typu jak uzyskać rozwód kościelny, a także czy jest on tym samym, co unieważnienie małżeństwa. Dlatego stworzyliśmy niniejsze forum, na którym umieściliśmy listę najczęściej zadawanych pytań. Są to realnie zadawane pytania, przesłane do nas przez naszych Klientów. Jeśli nie ma wśród nich odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, prosimy o przesyłanie ich na adres: biuro@kancelaria-kanoniczna.com – pracujący u nas adwokat kościelny oddelegowany do zajmowania się konkretnym przypadkiem odpowie na wszystkie pytania. Warto jednak zawczasu wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z unieważnieniem sakramentalnego małżeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Czym jest tzw. rozwód kościelny?

 

Osoby odwiedzające nasze forum powinny zdawać sobie sprawę, że tzw. rozwód kościelny nie jest tożsamą instytucją do rozwiązania związku małżeńskiego zawartego przed urzędem stanu cywilnego. Stosowaną potocznie terminologię znawcy prawa kanonicznego uznają za niepoprawną. Pojęciem tym określa się unieważnienie małżeństwa ogłoszone zgodnie z obowiązującymi w Kościele regulacjami prawnymi. Do ubiegania się o wydanie takiego orzeczenia niezbędne jest spełnienie kilku bardzo istotnych warunków, o których adwokat z Kancelarii Kanonicznej zwykle informuje klientów planujących rozwód już podczas pierwszego spotkania. Najważniejszym z nich jest istnienie przesłanki podającej w wątpliwość ważność ślubu kościelnego jeszcze przed jego zawarciem. Dotyczy to zwykle zatajenia przez jedną ze stron ważnej informacji wpływającej na jakość ich szeroko rozumianego pożycia małżeńskiego. Co istotne, fakt orzeczenia wobec współmałżonków separacji lub rozwodu cywilnego w świetle prawa kanonicznego nie ma najmniejszego znaczenia.

 

Czytelnicy forum powinni wiedzieć, że powodów unieważnienia małżeństwa kościelnego może być bardzo wiele. Zwykle klasyfikuje się je do jednego z trzech segmentów. Wśród przyczyn zrywających wymienia się takie okoliczności jak np.:

 

  • bliskie pokrewieństwo (także to wynikające z adopcji),
  • powinowactwo w linii prostej,
  • fakt wcześniejszego zawarcia związku małżeńskiego z inną osobą lub przyjęcia święceń kapłańskich czy wieczystych ślubów zakonnych,
  • zbyt młody wiek nowożeńców,
  • impotencja jednego ze współmałżonków,
  • przymuszenie do ślubu kościelnego którejś ze stron.

 

W przypadku wad zgody małżeńskiej zwykle dochodzi do niepoprawnego złożenia przysięgi przez jedno lub oboje małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostało to uczynione świadomie, czy też nie. Prawo kanoniczne zezwala też na tzw. rozwód kościelny w sytuacji, gdy strony ze względu na ograniczenia natury psychicznej lub opóźnienie w rozwoju umysłowym nie są w stanie prawidłowo rozeznać obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa czy też wykluczają przynajmniej jeden z istotnych elementów łączącego ich związku (czyli jedność, nierozerwalność oraz gotowość do zrodzenia i wychowania dzieci). Dotyczy to również przypadków zawierania ślubu na skutek podstępu lub manipulacji.

 

Wiele osób – także wypowiadających się na naszym forum – żywi błędne przekonanie, że do tzw. rozwodu kościelnego może dojść z powodu zdrady małżeńskiej. Praktyka życia codziennego pokazuje jednak, że niewierność rzadko stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia małżeństwa. Uświadamia to klientom adwokat z naszej kancelarii oddelegowany do prowadzenia danej sprawy.

 

Procedura uzyskania rozwodu kościelnego

 

Małżonkowie, którzy chcą wziąć tzw. rozwód kościelny, muszą skierować specjalną skargę do sądu diecezjalnego, do której przynależy ich parafia lub w której zawierali związek. W dokumencie powinny zostać zawarte dane osobowe stron, opis przebiegu ich związku oraz relacje trzech osób potwierdzających istnienie przesłanek do unieważnienia związku. Adwokat z kancelarii kanonicznej pomoże w przygotowaniu stosownej argumentacji. Potem powołuje się sąd biskupi, który analizuje zgromadzoną dokumentację oraz przesłuchuje świadków. Decyzja o unieważnieniu małżeństwa zapada po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.