nieważność małżeństwa = brak używania rozumu


nieważność małżeństwa

nieważność małżeństwa = brak używania rozumu

Nieważność małżeństwa może być spowodowana przez brak używania rozumu?Jednym z tytułów używanych przez adwokatów kościelnych w procesach (nieważność małżeństwa) jest niezdolność do zawarcia związku małżeńskiego wynikająca
z braku używania rozumu. Mówi nam o tym kanon 1095 n. 1.  Ale co tak naprawdę oznacza ono w praktyce?

Kiedy możemy starać się o orzeczenie nieważności związku małżeńskiego właśnie
z powodu pozbawienia wystarczającego używania rozumu?

Według przepisów prawa kanonicznego, prawidłowe używanie rozumu to takie, które jest niezbędne do poczytalnego działania – wtedy pojawia się nieważność małżeństwa. Osoba, która wykazuje brak używania rozumu nie kontroluje swoich zachowań, jej umysł i wola nie wykazują sprawnego działania. W związku z tym nie jest świadoma co robi, z kim zawiera małżeństwo i jakie konsekwencję się z tym wiążą. W przypadku wspomnianego kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego będziemy mówić o braku minimalnego stopnia używania rozumu, a więc koniecznego do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej.

Choroba psychiczna jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństw

Z opisanym przypadkiem najczęściej będziemy mieli do czynienia w przypadku chorób psychicznych takich jak np. schizofrenia (i jej odmiany), które uniemożliwiają świadome wyrażenie woli w momencie zawierania sakramentu małżeństwa. Pozbawienie wystarczającego używania rozumu może być także spowodowane głębokim niedorozwojem umysłowym. W tym także: uszkodzeniami mózgu, przewlekłą chorobą alkoholową bądź uzależnieniem od substancji odurzających. Jest to więc przyczyna do orzeczenia przez sąd kościelny nieważności małżeństwa.

Upojenie alkoholowe i stan pod wpływem narkotyków

Warto tez zaznaczyć, że nupturient, który w chwili wyrażania zgody małżeńskiej znajduje się pod wpływem upojenia alkoholowego bądź narkotyków czy hipnozy nie jest w stanie świadomie podjąć decyzji. W związku z tym przysięga małżeńska złożona przez taką osobę będzie nieważna. Tym samym istnieje przesłanka do starania się o ,,rozwód kościelny”.

W procesie z tego tytułu niezbędna będzie opinia biegłego, w tym przypadku psychiatry. Do jego zadań należy ustalenie w jakim stadium osoba była dotknięta chorobą psychiczną.  Jego fachowa opinia będzie dowodem w uzyskaniu moralnej pewności przez sędziów.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa
z tego właśnie tytułu zapraszamy do kontaktu z adwokatami kościelnymi z naszej kancelarii kanonicznej.

Przeczytaj też inne podobne artykuły:

 

No Comments

Post A Comment