rozwód cywilny


Czy sama chęć rozwiązania małżeństwa wystarczy, aby otrzymać rozwód? Otóż nie. Aby sąd mógł wydać wyrok rozwodowy musi się upewnić, że nastąpił „trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego”. Stwierdzenie tej przesłanki jest podstawą do rozwiązania małżeństwa. Co należy rozumieć przez „trwały i zupełny rozkład pożycia...