chciałbym powołać świadków w procesie o rozwód kościelny. czy wszystkie osoby mogą nimi być?


chciałbym powołać świadków w procesie o rozwód kościelny. czy wszystkie osoby mogą nimi być?

Świadek w procesie o nieważność małżeństwa. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa świadkowie są bardzo istotni. Ogólna zasada brzmi, iż wszyscy mogą być świadkami, chyba że prawo kanoniczne wyraźnie ich wyklucza, bądź zupełnie, bądź częściowo.

Chciałbym powołać świadków w procesie o rozwód kościelny

Proszę pamiętać, iż nie należy powoływać na świadków małoletnich poniżej czternastego roku życia i upośledzonych umysłowo. Mogą być jednak oni przesłuchani na mocy dekretu sędziego, w którym uzasadni się taką potrzebę.

 

Najważniejszą cechą każdego świadka jest duża wiedza. Ważne jest, aby świadek był naoczny, aby znał wszystkie informacje i wydarzenia z pierwszej ręki. Świadkiem może być w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa każdy: rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi, przyjaciele, rodzina żony lub męża, znajomi z pracy. Każdy kto posiada odpowiednią wiedzę.

Nie mogą być świadkami:

  • osoby, które są stronami w sprawie albo występują w sądzie w imieniu stron, sędziego i jego asystentów,
  • adwokaci kościelni oraz inni, którzy pomagają lub pomagali stronom w tej sprawie,
  • kapłani w odniesieniu do wszystkiego, co poznali z sakramentalnej spowiedzi, chociażby penitent prosił o ujawnienie tego.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.