czy apelację i uzasadnienie apelacji kierujemy do tego samego sądu kościelnego?


czy apelację i uzasadnienie apelacji kierujemy do tego samego sądu kościelnego?

Czy Apelację kierujemy do tego samego sądu kościelnego?

Kodeks prawa kanonicznego

Apelację w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kieruje się do sądu I instancji w ciągu 15 dni od powzięcia wiadomości o ogłoszeniu wyroku, zaś uzasadnienie składa się w Sądzie II instancji w ciągu miesiąca od jej zgłoszenia.

Jednak w przypadku apelacji do Sądu III instancji może być różnie. Dlatego warto skonsultować sprawę z adwokatem kościelnym. Bo wtedy apelacja może trafić albo do Roty Rzymskiej, albo do Sądu III instancji w Polsce, jednak wówczas konieczny jest wniosek do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, który może taki trybunał wyznaczyć w Polsce. Sposób apelacja zależy w dużej mierze od indywidualnych okoliczności sprawy.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.