do jakiego sądu należy się udać, aby uzyskać rozwód kościelny?


do jakiego sądu należy się udać, aby uzyskać rozwód kościelny?

Kodeks Prawa Kanonicznego określa właściwość miejscową, czyli Trybunał do którego sądu należy złożyć sprawę aby uzyskać rozwód kościelny.

Zasady te zostały niedawno zmienione w motu proprio MITIS IUDEX DOMINUS IESUS. Obecnie kan. 1672 KPK określa, że sprawę rozpatruje trybunał miejsca w którym:

 

  • małżeństwo zostało zawarte lub
  • strona pozwana ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie lub
  • strona powodowa ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie lub
  • faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów lub

mapa - gdzie można uzyskać rozwód kościelny

No Comments

Post A Comment