dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa


dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

OD CZEGO ZACZĄĆ DOWODZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA?

kanonicznym procesie małżeńskim konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego  określonych tytułów nieważności małżeństwa  tzw. instrukcja sprawy. W  tym czasie, strony przedstawiają wszystkie dowody, przesłuchiwane są strony i świadkowie, powoływani są biegli sądowi, jeśli wymaga tego sprawa przeprowadzana jest wizja lokalna lub oględziny sądowe.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa przez hazard

RODZAJE ŚRODKÓW DOWODOWYCH

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, często niepoprawnie określany mianem „rozwodu kościelnego” czy „unieważnieniem małżeństwa” mogą być dopuszczone dowody, które mogą być pożyteczne dla ukazania przyczyn nieważności małżeństwa oraz są godziwe.

Wśród środków dowodowych wyróżniamy:

– oświadczenia stron  (zeznania stron) i świadków – odbywają się pojedynczo w różnym czasie. W ich trakcie może być obecny adwokat kościelny, reprezentujący stronę. Możliwa jest również sytuacja wezwania na przesłuchanie do proboszcza parafii.

– dokumenty publiczne oraz prywatne (np. orzeczenie rozwodowe, protokoły z rozpraw, dokumenty medyczne, zdjęcia, pamiętniki, listy, e-maile, smsy, zdjęcia)

– opinie biegłych (w zależności od potrzeb i tytułów nieważności może to być: psycholog, ginekolog, seksuolog, psychiatra). Biegli powoływani są do wydania oceny przedstawionych dokumentów oraz wyrażenia opinii o stronach.

– wizję lokalną i oględziny sądowe

 

DOWODY W KANONICZNYM PROCESIE MAŁŻEŃSKIM

W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma zamkniętego katalogu dowodów, które można przedstawić w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, im więcej dowodów tym lepiej. Dowodem może być wszystko co pozwoli stronie udowodnić, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie.

Należy pamiętać, że w sądach kościelnych obowiązek dowodzenia spoczywa na stronie, która wywodzi z niego skutki prawne, warto więc przy doborze środków dowodowych skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata kościelnego, gdyż umiejętnie dobrane i przedstawione dowody są fundamentem uzyskania pozytywnego wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.