ile czasu ma trwać „proces skrócony” i jakie są przesłanki jego zastosowania?

ile czasu ma trwać „proces skrócony” i jakie są przesłanki jego zastosowania?

W swoich założeniach proces skrócony o stwierdzenie nieważności małżeństwa (łac. „processus brevior”) będzie trwał ok. 45 dni. Jednak z praktyki wynika, że może to być nawet 3-4 miesiące.

Proces skrócony - stwierdzenie nieważności małżeństwa w 45 dniZnajdzie on zastosowanie przede wszystkim w następujących wypadkach:

  • brak wiary mogący prowadzić do symulacji konsensu lub błędu w odniesieniu do instytucji małżeństwa,
  • bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego,
  • aborcja dokonana dla uniknięcia zrodzenia potomstwa,
  • pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie
  • zatajenie poważnych okoliczności i faktów sprzed zawarcia małżeństwa (bezpłodności,
  • choroby zakaźnej, posiadania potomstwa, dopuszczenia się przestępstwa),
  • powód zawarcia małżeństwa całkowicie obcy małżeńskiej wspólnocie,
  • przemoc fizyczna w celu wymuszenia zgody na małżeństwo,
  • nieoczekiwana ciąża kobiety,
  • dysfunkcja psychiczna potwierdzona dokumentacją lekarską.

Przy tym należy pamiętać, że trzeba spełniać dwa podstawowe warunki: dowody muszą być oczywiste, a współmałżonek musi brać udział w samym procesie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.