ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?


ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?

Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego? Kancelaria-kanoniczna.com odpowiada na pytania klientów.

Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?Koszty procesu możemy podzielić na dwie części: koszty sądowe oraz honorarium adwokata kościelnego. Koszty sądowe to przede wszystkim opłata za złożenie sprawy, która jest różnej wysokości w różnych sądach diecezjalnych. Zwykle wynoszą one równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia osoby składającej skargę lub ok. 1500 zł. Kwotę tę można za zezwoleniem sądu rozłożyć na raty lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej częściowo umorzyć. W tym pomaga zawsze adwokat kościelny.

Honorarium adwokata kościelnego w procesach o tzw. „rozwód kościelny” to ok. 2000 zł za przygotowanie skargi powodowej. Do tego w trudniejszych przypadkach można poprosić o to aby adwokat kościelny reprezentował stronę podczas procesu. Te koszty są ustalane indywidualnie w zależności od poziomu skomplikowania sprawy oraz od zakresu zleconych czynności.

Poza tymi kosztami często będzie trzeba również opłacić opinię biegłego psychologa, który uczestniczy w procesie kościelnym związanym z orzeczeniem nieważności małżeństwa.

No Comments

Post A Comment