ilu świadków trzeba przedstawić w trybunale?


ilu świadków trzeba przedstawić w trybunale?

Ilu świadków trzeba przedstawić w Trybunale? Czy ich liczba jest ważna?

Ilu świadków trzeba przedstawić w Trybunale?Nie ma konkretnej, wymaganej liczby świadków jacy muszą być przesłuchani przez Trybunał. Każda strona wskazuje osoby, które mają wiedzę na temat małżeństwa i które ta osoba chciałaby aby były przesłuchane. Jednakże zwykle jest to ok. 3-4 świadków. Należy pamiętać, że dużo ważniejsza jest ich „jakość”, niż ich ilość.

Świadkowie w procesie o stwierdzenie nieważności muszą być wiarygodni oraz posiadać wiedzę na temat, który jest przedmiotem postępowania. Bez świadków trudno jest udowodnić, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte, jednak nie jest to niemożliwe.

Należy przy tym wszystkim pamiętać, że zbyt dużą liczbę świadków sąd może zredukować. Zwykle nie jest wskazane przesłuchiwanie pięciu, czy sześciu świadków. To co mogło być udowodnione pojawić powinno się w zeznaniach pierwszych 2-3 świadków. Z uwagi na bardzo duże obłożenie Sądów i Trybunałów kościelnych w Polsce przesłuchiwanie tak dużej liczby świadków rodzi po stronie sądów wiele problemów. Stąd ograniczanie tego rodzaju środków dowodowych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.