istotne obowiązki małżeńskie – czym są?


Istotne obowiązki małżeńskie

istotne obowiązki małżeńskie – czym są?

Istotne obowiązki małżeńskie – fakty i mity

Istotne obowiązki małżeńskie to pojęcie dotyczy ok. 90% wszystkich spraw w sądach kościelnych. Jest to więc zagadnienie pojawiające się powszechnie. 

Największa liczba procesów, która toczy się w sądach kościelnych jest wnoszona z tytułu ,,niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej”, czyli z kanonu 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Postawmy zatem pytanie co zaliczamy do istotnych obowiązków małżeńskich?

Istotne obowiązki małżeńskie

W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie znajdziemy takiej listy. Pomocna będzie doktryna
i orzecznictwo Roty Rzymskiej. Istotne prawa i obowiązki małżeńskie wynikają z samej natury małżeństwa, a więc obejmują: dobro małżonków, dobro potomstwa, dobro jedności i dobro sakramentu. Najczęściej wymienianymi obowiązkami są obowiązek:

  1. tworzenia małżeńskiej wspólnoty całego życia,
  2. relacji międzyosobowej między małżonkami, w tym głównie więzi uczuciowej,
  3. relacji trwałej, wiernej, wzajemnej i dozgonnej,
  4. utrzymywania wspólnoty heteroseksualnej i pożycia małżeńskiego,
  5. zrodzenia i wychowania potomstwa

 Istotne obowiązki małżeńskie  – brak ich wypełniania

Adwokat kościelny określa, że nupturient, który chce zawiązać związek małżeński swoimi możliwościami psychicznymi musi gwarantować, że wywiąże się z przyjętych na siebie istotnych obowiązków małżeński. Odrzucenie któregokolwiek z nich powoduje niezdolność do skutecznego wyrażenia zgody małżeńskiej.

Aby móc rozpocząć ,,rozwód kościelny” z tytułu nie wykonywania Istotne obowiązki małżeńskie, jeden z małżonków musi wykazywać problemy natury psychicznej. A więc wszelkie odstępstwa od normalnego stanu psychicznego. To pojęcie można by traktować dość szeroko bowiem prawie każde zaburzenie psychiczne może powodować niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Niezbędna opinia biegłego

Dlatego w procesach z tego tytułu nupturienci także poddawani są badaniu biegłego. Biegły psycholog oceni czy anomalia psychiczna ma negatywny wpływ na wypełnianie istotnych obowiązków małżeńskich.  Musi ona być także trwała oraz uprzednia, czyli występować przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeżeli chcielibyście Państwo rozpocząć proces stwierdzenia nieważności małżeństwa zapraszamy do kontaktu. Pomoc adwokata kościelnego jako pełnomocnika procesowego będzie dla Państwa na pewno dużym ułatwieniem.

 

Na naszym blogu znajduje się wiele podobnych artykułów związanych z Istotne obowiązki małżeńskie. Zapoznaj się z nimi:

 

Jeszcze więcej na temat ISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH możecie Państwo dowiedzieć się z naszej rozmowy przeprowadzonej z portalem Mówię O Ślubie.pl – poradnik ślubny.

 

No Comments

Post A Comment