jak rozpocząć uzyskiwanie rozwodu kościelnego?


jak rozpocząć uzyskiwanie rozwodu kościelnego?

Jak rozpocząć uzyskiwanie rozwodu kościelnego? Kancelaria-kanoniczna.com wyjaśnia:

Jak rozpocząć uzyskiwanie rozwodu kościelnego?

Aby wnieść sprawę do Trybunału kościelnego należy złożyć skargę powodową. Do skargi należy dołączyć listę świadków, a także odpisy metryki chrztu i ślubu, które można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Poza tym, aby zacząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy przedłożyć (najlepiej z pomocą adwokata kościelnego) inne dokumenty, które będą mogły potwierdzić zaistnienie podstawy prawnej. Proszę pamiętać, że dowody niegodziwe, tj. na przykład podsłuchy, czy inne dokumenty zdobyte w sposób podstępny nie będę brane przez Sąd Kościelny pod uwagę.

Należy przypomnieć, że zamiast sformułowania „jak uzyskać rozwód kościelny”, należałoby użyć zwrotu stwierdzenie nieważności małżeństwa. W Kościele Katolickim nie mamy rozwodów kościelnych.

No Comments

Post A Comment