jedna zamiast dwóch instancji


jedna zamiast dwóch instancji

Jedna zamiast dwóch instancji jest poważną zmianą w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest rezygnacja z dotychczasowego wymogu, by orzeczenie nieważności małżeństwa wydane w sądzie kościelnym było potwierdzone decyzją trybunału apelacyjnego.

Jedna zamiast dwóch instancji sądu umożliwi o orzekaniu nieważności małżeństwaW myśl obowiązującego wcześniej prawa, do zakończenia procedury trzeba było zgodnych decyzji dwóch różnych trybunałów kościelnych. Wydłużało to proces co najmniej o kilkanaście dodatkowych miesięcy, a także narażało stronę wnoszącą skargę do ponoszenia dodatkowych kosztów. Po zmianach wymagana jest jedynie jedna instancja, która orzeknie, że małżeństwo jest nieważnie zawarte. Jeśli żadna ze stron w terminie 15 dni nie odwoła się od wyroku, ten stanie się prawomocny, a strony będą mogły zawrzeć nowe małżeństwa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.