jestem osobą niewierzącą. czy mogę stwierdzić nieważność mojego małżeństwa?


jestem osobą niewierzącą. czy mogę stwierdzić nieważność mojego małżeństwa?

Czy mogę stwierdzić nieważność mojego małżeństwa skoro jestem osobą niewierzącą?

Oczywiście, że tak. Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa przysługuje każdemu małżonkowi. Zaskarżyć ważność swojego małżeństwa mogą zarówno katolicy, jak i niekatolicy, a więc bez względu na to, czy są ochrzczeni, czy też nie, czy są w jakiejś karze kościelnej, czy też nie.

Aby zaskarżyć ważność małżeństwa należy przed właściwym miejscowo sądem kościelnym złożyć tzw. skargę powodową, która określi wszystkie okoliczności i wskaże podstawowe dowody na poparcie tez określonych w skardze.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.