gdańsk


Sąd kościelny Gdańsk

Gdański Trybunał Metropolitalny mieści się przy ulicy Biskupa Edmunda Nowickiego 1 w Gdańsku Oliwie. Jego moderatorem jest biskup archidiecezji gdańskiej. Sądem kościelnym kieruje mianowany przez niego oficjał, którego wspomagają: audytor, notariusz, zespół sędziów diecezjalnych, promotor sprawiedliwości i obrońca węzła małżeńskiego.

 

Właściwość Trybunału Gdańskiego

Gdański Trybunał Metropolitalny jest sądem właściwym dla wszystkich spraw małżeńskich, których małżonkowie zawarli sakrament na terenie diecezji gdańskiej, jedna ze stron posiada stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania bądź kiedy faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów na terenie tej diecezji (np. tu mieszkają wszyscy świadkowie, których prosimy i przesłuchanie). Zatem do tego sądu mogą zgłosić się między innymi mieszkańcy Trójmiasta, Pucka, Pruszcza Gdańskiego, Wejherowa czy chociażby Redy.

 

Skarga powodowa do Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego – co powinna zawierać?

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy zredagować skargę powodową. Gdański Trybunał Metropolitalny posiada specjalny wzór tego pisma procesowego. Należy zwrócić uwagę na to jak sporządzony jest formularz i wypełnić go zgodnie z wymogami. Co prawda ilość stron i szerokość marginesów z formalnego punktu widzenia nie są niezbędne do przyjęcia prośby, jednak dobrze będzie, jeżeli skarga powodowa zostanie zredagowana zgodnie z wytycznymi Sądu Kościelnego w Gdańsku.

Dokument musi zawierać aktualne dane małżonków tzn. adres zamieszkania, parafię, do której należą, a także numer telefonu. Poza wskazaniem konkretnych tytułów prawnych i uzasadnienia wymagana jest lista załączników. Oprócz świadectwa ślubu należy także dostarczyć odpis sentencji wyroku rozwodowego z uzasadnieniem (jeżeli został orzeczony rozwód z winy jednego z małżonków), a także listę świadków. Tu niezbędne będzie podanie ich adresu zamieszkania, parafii, numeru telefonu,
a także stopnia pokrewieństwa. Należy pamiętać, aby skargę własnoręcznie podpisać. Można dostarczyć ja osobiście do siedziby sądu bądź wysłać za pomocą listu poleconego na adres Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego.

 

Sąd w Gdańsku – Apelacja stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sądem apelacyjnym dla Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego jest Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Rozpatruje on apelacje od wyroku negatywnego wydanego przez kolegium sędziów gdańskiego sądu kościelnego.

 

Adwokat kościelny Gdańsk

Na każdym etapie procesu możecie Państwo skorzystać z pomocy adwokata kościelnego. Osoba biegła w prawie kanonicznym wyjaśni wszelkie wątpliwości, a także sporządzi niezbędne pisma procesowe. Nasza Kancelaria posiada także swoją filię w Gdańsku. Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z porad przy ulicy Grunwaldzkiej 411.  Adwokat kościelny zajmie się Państwa sprawą,
a także odpowie na pytania związane z procesem stwierdzenia nieważności małżeństwa.