radom


SĄD KOŚCIELNY RADOM

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa w całej Polsce, także
w Sądzie kościelnym w Radomiu. Tak jak niemal wszystkie inne diecezje w Polsce, także i diecezja radomska ma w swoich strukturach sąd biskupi. Sąd kościelny diecezji radomskiej znajduje się przy ul. Malczewskiego 1. W tym samym budynku znajdują się pozostałe części kurii diecezjalnej. Nieopodal, bo przy Rynku 3 mieści się siedziba naszej Kancelarii w Radomiu. To tu omawiamy z naszymi Klientami wszystkie zagadnienia związane z pomocą w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tym miejscu nasi adwokacji udzielą Państwu wszystkich informacji, a także odpowiedzą na każdą wątpliwość.

Sąd kościelny w Radomiu jest właściwy dla spraw z następujących miast: Radom, Opoczno, Skarżysko-Kamienna, Kozienice, Zwoleń, Lipsko, Radoszyce, Przysucha i inne. Jeżeli w tych miejscowościach został zawarty sakramentalny związek małżeński bądź jedna ze stron posiada stałe miejsce zamieszkania Sąd Biskupi diecezji radomskiej będzie sądem właściwym do skierowania skargi powodowej i rozpatrzenia Państwa sprawy.

 

Sąd kościelny w Radomiu – Apelacja

Sądem apelacyjnym, sądem II instancji jest Sąd Metropolitalny Warszawski – czyli sąd archidiecezji warszawskiej. Znajduje się on przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie. Nasi adwokaci mogą także poprowadzić Państwa proces apelacyjny. Spotkania z Klientami w Stolicy odbywają się
w naszej głównej siedzibie, która mieści się w budynku Q22 przy al. Jana Pawła II 22 w Warszawie.

 

Sąd biskupi w Radomiu – kto tu pracuje?

Wszystkimi pracami w diecezji radomskiej kieruje Bp. Marek Solarczyk. Jemu właśnie podlega cała kuria diecezjalna, jak również sąd kościelny. Pracami Sądu Biskupiego w Radomiu zarządza wikariusz sądowy, którego określa się mianem oficjała sądu. Innymi ważnymi osobami w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa są sędziowie. To oni orzekają, czy dane małżeństwo zostało ważnie, czy nieważnie zawarte, czyli wydają wyrok pozytywny bądź negatywny.

 

Poza sędziami, w Sądzie Biskupim w Radomiu pracują również osoby zatrudnione na stanowisku notariusza i obrońcy węzła małżeńskiego. Szczególnie istotna rola przypada obrońcy węzła, który z urzędu broni ważności sakramentu małżeństwa.

 

Jak przygotować skargę do nieważność małżeństwa do Sądu w Radomiu?

Aby skutecznie złożyć skargę powodową należy wypełnić poszczególne przepisy prawa kanonicznego, które są dokładnie określone w kanonach 1501-1506.

Poza wypełnieniem formalnych aspektów skarga musi posiadać uzasadnienie, które będzie potwierdzeniem tytułów prawnych. Oprócz tego istotne są załączniki, które należy dołączyć do pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przede wszystkim aktualna metryka ślubu kościelnego – najlepiej 3 miesiące od wystawienia przez kapłana parafii, w której został zawarty sakrament małżeństwa. Bardzo często załącza się również dokumenty rozwodowe (pozew o rozwód, wyrok rozwodowy, a czasami również protokoły z przesłuchań świadków w sprawie o rozwód cywilny). Niekiedy są istotnymi dowodami w sprawie.

 

Sąd kościelny Radom – adwokat

Adwokatem kościelnym może być osoba, która posiada tytuł doktora prawa kanonicznego lub jest
w nim biegła. Wymaga to oczywiście odpowiedniego potwierdzenia oraz zgody właściwej władzy kościelnej. Może być wydana w formie tzw. zgoda ad causam. Wówczas adwokat kościelny wypełnia zadania zarówno adwokata jak i pełnomocnika procesowego reprezentując Klienta przed sądem kościelnym.