warszawa rozwód kościelny


Sąd kościelny Warszawa

Sąd kościelny archidiecezji warszawskiej jest największym sądem kościelnym w Polsce. To tu co roku rozpatrywane jest najwięcej spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa, mylnie nazywanych jako „rozwód kościelny”. Przekłada się to także na ilość pracowników, która jest zatrudniona w tej instytucji. Jest ich więcej niż w innych sądach kościelnych na terenie Polski. Wszyscy pracownicy służą pomocą i sumiennie wypełniają swoje zadania.

 

Jakie sprawy rozpatruje Warszawski Trybunał Metropolitalny?

Sąd Metropolitalny Warszawski stanowi pierwszą instancję dla wszystkich spraw małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także z Ordynariatu Polowego, a więc dla żołnierzy i ich najbliższej rodziny. Ponadto sąd ten jest właściwy dla wiernych obrządków wschodnich, których ordynariuszem jest Arcybiskup Warszawski. Zatem Sąd Metropolitalny Warszawski rozpatruje sprawy dotyczące małżeństw, które zostały zawarte na terenie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej bądź któraś ze stron lub obie strony zamieszkują na terenie archidiecezji lub Diecezji Warszawsko-Praskiej albo przynależą do Ordynariatu Polowego.

Sąd Metropolitalny Warszawski znajduje się niedaleko naszej głównej siedziby. Jest to ul Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.

Skarga powodowa i Kwestionariusz osobowy

Zdarza się, że sąd kościelny (a jest ich w Polsce 40) ma konkretne wymagania co do sporządzenia skargi powodowej. I tak właśnie jest w Warszawskim Trybunale Metropolitalnym. Przygotowanie pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywa się na podstawie konkretnego wzoru. Sąd kościelny wymaga przedstawienia dwóch własnoręcznie podpisanych skarg powodowych (jedna dla sądu, a druga dla strony pozwanej, aby mogła zapoznać się z treścią uzasadnienia), świadectwa ślubu, odpisu sentencji wyroku rozwodowego, a także specjalnie przygotowanego Kwestionariusza osobowego. Jest to formularz, który dołącza się do pisma tylko w Metropolitalnym Sądzie Warszawskim. Oprócz personaliów oraz danych małżonków zawiera informacje na temat wieku zawarcia małżeństwa strony powodowej oraz pozwanej, długości narzeczeństwa, małżeństwa, potomstwa czy nowo zawartych związków cywilnych (gdy strony są już po rozwodzie w sądzie powszechnym i zawarły nowy kontrakt cywilny). W chwili wniesienia skargi powodowej należy uiścić opłatę wpisową – możemy to zrobić osobiście bądź poprzez przelew bankowy.

 

Sąd Metropolitalny Warszawski – trybunał II instancji

Sąd Metropolitalny Warszawski jest trybunałem drugiej instancji dla Archidiecezji Lubelskiej, Archidiecezji Łódzkiej, Diecezji Płockiej, Archidiecezji Poznańskiej i Diecezji Radomskiej. Sądem II Instancji dla Sądu Metropolitalnego Warszawskiego jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu. To tam należy kierować uzasadnienie apelacji w przypadku otrzymania negatywnego wyroku w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa w I instancji.

 

Adwokat kościelny – Warszawa

Adwokatem kościelnym może zostać osoba, która osiągnęła wymagany prawem kanonicznym wiek, ma doktorat z prawa kanonicznego lub jest w nim biegła. Nadto musi być nienaruszonej sławy katolikiem. Bez tych wyżej wymienionych cech nie można pełnić funkcji adwokata kościelnego przy Warszawskim Sądzie Metropolitalnym. Nasi adwokaci spełniają wszystkie wymogi stawiane przez prawo kanoniczne i pozostają do Państwa dyspozycji w naszej głównej siedzibie przy al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) w Warszawie.