mam nie najlepsze kontakty z byłym mężem.


mam nie najlepsze kontakty z byłym mężem.

W sytuacji, w której ma Pani nienajlepsze kontakty z byłym mężem, możliwe jest rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Druga strona będzie informowana przez Trybunał o toczącym się postępowaniu, o jego kolejnych stadiach oraz o końcowym wyniku postępowania, aby zabezpieczyć jego prawo do obrony.

Nienajlepsze kontakty z byłym mężemJednakże, jeżeli Pani mąż nie będzie chciał uczestniczyć w procesie nikt nie będzie mógł do tego go zmusić. Całe postępowanie zostanie przeprowadzone bez jego udziału. Brak uczestnictwa drugiej strony nie będzie miał znaczenia dla powodzenia postępowania.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.