mój proces o rozwód kościelny trwa już ponad rok, ale nie chcę dalej trwać w tym sporze. czy mogę się wycofać?


mój proces o rozwód kościelny trwa już ponad rok, ale nie chcę dalej trwać w tym sporze. czy mogę się wycofać?

Czy osoba, której proces o rozwód kościelny trwa już ponad rok i ma dość trwania w tym sporze może się jeszcze wycofać?

Rozwód kościelnyDużo zależy od tego, czy jest Pan stroną pozwaną, czy powodową. Jeżeli jest Pan powodem, to może się Pan zrzec instancji (czyli po prostu wycofać skargę) w każdym czasie, bez względu na to, na jakim etapie jest postępowanie.

Zrzeczenie się, by było ważne, musi być dokonane na piśmie i powinno być podpisane przez Pana osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego specjalne zlecenie od Pana. Ponadto, musi Pan poinformować byłą żonę o fakcie rezygnacji z procesu, ona zaś musi to zaakceptować, albo przynajmniej nie wyrazić sprzeciwu. Konieczne jest również przyjęcie przez sąd kościelny zrzeczenia się instancji.

Czy rezygnując z rozwodu kościelnego trzeba ponieść koszty?

Proszę pamiętać, że rezygnując z dalszego trwania procesu jest Pan zobowiązany do poniesienia kosztów sądowych.

Jeśli jest Pan stroną pozwaną to niestety, ale proces będzie toczył się przed sądem kościelnym z powództwa żony, choć Pan może odstąpić od wszelkich czynności i nie brać udziału w procesie

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.