proces o unieważnienie małżeństwa musi czekać na rozwód cywilny?


proces o unieważnienie małżeństwa musi czekać na rozwód cywilny?

Czy proces o unieważnienie małżeństwa można prowadzić równolegle do rozwodu cywilnego? Czy należy uzyskać najpierw rozwód cywilny? Adwokat kościelny Michał Poczmański  wyjaśnia następująco:

Proces o unieważnienie małżeństwaProces o unieważnienie małżeństwa nie musi być wstrzymany do czasu zakończenia procesu o rozwód. Postępowanie cywilne jest zupełnie niezależne od sprawy prowadzonej przed Trybunałem Kościelnym. Postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa może być rozpoczęte przed złożeniem sprawy w sądzie okręgowym, w czasie jej trwania lub po otrzymaniu orzeczenia rozwodowego. Ponieważ proces kościelny jest czasochłonny, warto rozpocząć proces przed sądem kościelnym możliwe szybko.

No Comments

Post A Comment