moja sprawa toczy się w procesie zwyczajnym. czy istnieje możliwość zmiany tego procesu w tryb 45 dniowy?


Mitis Iudex - stwierdzenie nieważności małżeństwa

moja sprawa toczy się w procesie zwyczajnym. czy istnieje możliwość zmiany tego procesu w tryb 45 dniowy?

Istnieje taka możliwość, ale pod warunkiem zebrania stosownych środków dowodowych, które w sposób oczywisty wskazują na nieważność małżeństwa. O taką zmianę muszą poprosić obie strony, lub jedna z nich za zgodą drugiej.

Proces skrócony - stwierdzenie nieważności małżeństwa w 45 dniJednak należy pamiętać, że proces 45 dniowy tak naprawdę trwa kilka miesięcy, gdyż obejmuje on szereg czynności formalnych. Jednakże te kilka miesięcy to i tak znacznie mniej, gdyż proces zwyczajny może trwać nawet 2-3 lata.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.