moja żona zmarła trakcie procesu o rozwód kościelny. czy w takim wypadku proces będzie trwał nadal?


moja żona zmarła trakcie procesu o rozwód kościelny. czy w takim wypadku proces będzie trwał nadal?

W przypadku trwania procesu o rozwód kościelny uzależnione jest od zbierania dowodów przez sąd kościelny.

Jeżeli Pańska żona zmarła przed zamknięciem postępowania dowodowego instancja ulega zawieszeniu, dopóki spadkobierca Pana żony, następca albo ten, kto jest zainteresowany nie zechce dalej kontynuować procesu.

procesu o rozwód kościelnyJeżeli zaś śmierć nastąpiła po zamknięciu postępowania dowodowego, sędzia powinien prowadzić sprawę do końca, wzywając pełnomocnika, jeżeli jest, a jeśli nie, to spadkobiercę Pana żony lub Jej następcę.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.