nie wiem do którego sądu kościelnego złożyć skargę powodową. jaki sąd jest właściwy?


stwierdzenie nieważności małżeństwa

nie wiem do którego sądu kościelnego złożyć skargę powodową. jaki sąd jest właściwy?

Właściwość miejscowa sądu w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest szczegółowo opisana w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz w Liście apostolskim „Mitis Iudex Dominus Iesus”, który reformuje kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (zmiany Papieża Franciszka wprowadzone pod koniec 2015 roku).

Kodeks prawa kanonicznegoW myśl wyżej wymienionych dokumentów właściwym sądem w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest sąd diecezji, gdzie:

  • małżeństwo było zawarte
  • gdzie mieszka (zamieszkałe stałe lub tymczasowe) strona pozwana
  • gdzie mieszka (zamieszkałe stałe lub tymczasowe) strona powodowa

Może również Pani skorzystać z sądu diecezji, gdzie będzie zbierana większość dowodów. To również umożliwiają przepisy prawa o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, ale jest to nieczęsto stosowane rozwiązanie.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.