w mediach

Jako specjaliści z dziedziny prawa kanonicznego często jesteśmy proszeni o komentarz na temat bieżących wydarzeń.