po jakim czasie od wyroku mogę zawrzeć nowe małżeństwo?


po jakim czasie od wyroku mogę zawrzeć nowe małżeństwo?

Po zakończeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i po wydaniu korzystnego wyroku przez Trybunał Kościelny, jeżeli w ciągu 15 dni nikt nie zgłosi apelacji, wyrok staje się prawomocny i można zawrzeć nowe małżeństwo sakramentalne.

Sakrament ślubu kościelnegoJednakże w trakcie procesu może okazać się, że jedna ze stron dotknięta jest absolutną niemocą płciową lub w sposób trwały niezdolna jest do zawarcia małżeństwa, wówczas może zostać nałożony na tę osobę zakaz zawarcia nowego małżeństwa, tzw. „klauzula całkowita”. W takim przypadku mimo uzyskania przez tę osobę wyroku stwierdzającego nieważność jej małżeństwa, nie może ona zawrzeć ponownego.

Zwykle jednak klauzula jest częściowa i w dość prosty sposób można spróbować ją zdjąć, aby móc mimo wszystko zawrzeć związek sakramentalny. Nasza kancelaria świadczy pomoc również w tym, aby taką klauzulę zdjąć.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.