szkoda księdza charamsy. tezę o spontanicznej decyzji burzy kilka faktów.