zmiany w prawie kanonicznym stały się faktem. wierni czekali na nie 300 lat