pracoholizm jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa


pracoholizm jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa

Ostatnio coraz częściej dostaję od Państwa pytania, czy pracoholizm może być przesłanką do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa błędnie nazywanego ,,rozwodem kościelny”? Dlatego też w tym poście postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Jak zdefiniować pracoholizm?

Najprościej mówiąc, jest to uzależnienie od pracy wynikłe z jej nadmiaru i czasu poświęconego na wykonywanie obowiązków zawodowych. Pracoholik to osoba, której potrzeba pracy jest tak wielka, że zaspokajanie jej wywołuje znaczne dolegliwości. I wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia, osobiste szczęście, relacje międzyosobowe i społeczne. Pracoholizm może być uznany za uzależnienie, gdyż charakteryzuje się wewnętrznym przymusem pracy. W momencie jej zaprzestania pojawiają się oznaki niepokoju i obniżenia samopoczucia tzw. objawy odstawienia.

Fazy rozwoju pracoholizmu

Uzależnienie od pracy jest wynikiem procesu, który można zaobserwować u danych osób. Zachodzą zmiany w myśleniu, postępowaniu oraz funkcjonowaniu osoby uzależnionej. Początkowo stadia uzależnienia nie będą się różnić od normalnego zaangażowania człowieka w pracę. Nie można mówić o osobie, która wykonuje swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i pasją, że od razu jest pracoholikiem. Granica, po przekroczeniu której można mówić o uzależnieniu od pracy jest subtelna. Początkowo pojawiają się objawy ostrzegawcze np. niedotrzymywanie obietnic składanych bliskim. Kolejnym sygnałem powinna być utrata kontroli nad czasem potrzebnym do wypełniania obowiązków zawodowych. Wyróżnia się trzy fazy uzależnienia od pracy. Fazę wstępną charakteryzuje zwiększenie ilości pracy i silna koncentracja wszystkich aktywności jednostki wokół pracy. W fazie krytycznej coraz wyraźniej uwidacznia się przymus pracy i trudności w jej zaprzestaniu. Faza chroniczna charakteryzuje się występowaniem problemów interpersonalnych w rodzinie oraz konfliktów z podwładnymi i współpracownikami.

Skutki uzależnienia od pracy

Pracoholizm wywołuje wiele negatywnych skutków zarówno w sferze fizycznej jak
i psychicznej. Do tej pierwszej należą bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, problemy żołądkowe, tiki nerwowe czy zawroty głowy. Do objawów psychicznych zalicza się problemy ze snem, nadaktywność. Ale też nieumiejętność wypoczynku, zmienne nastroje, uczucie irytacji, drażliwość, trudności w koncentracji, zaniżoną samoocenę czy także niższą satysfakcję z życia. Pojawiają się także problemy w sferze społecznej. Pracoholik zaniedbuje inne aktywności, izoluje się od ludzi i ma złe relacje rodzinne. Zanikają więzi rodzinne, a w wielu przypadkach następuje także rozpad rodziny, co gorsza cierpią dzieci, a w konsekwencji może je to czynić bardziej podatnymi na zaburzenia psychiczne czy różne formy uzależnienia.

Pracoholizm, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa

Bezpośrednio w prawie Kościoła Łacińskiego nie znajdziemy wzmianki na temat pracoholizmu. Przyczynę niezdolności pracoholika do zawarcia małżeństwa należy upatrywać w niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, a więc w dyspozycji z kanonu 1095 n3. Nikt nie może zobowiązać się do tego, czego nie jest w stanie wykonać. Najprościej mówiąc oznacza to, że osoba uzależniona od pracy nie jest w stanie z powodów psychicznych tego uzależnienia przekazać przedmiotu zgody małżeńskiej. Więc jest niezdolna do zawarcia małżeństwa.

Uzależnienie od pracy a istotne obowiązki małżeńskie

Pracoholik z uwagi na swoje uzależnienie nie jest w stanie wypełniać istotnych obowiązków małżeńskich do których zaliczamy dobro małżonków (bonum coniugum), dobro potomstwa (bonum prolis), dobro sakramentu (bonum sacramenti) nazywane jednością oraz dobro wiary (bonum fidei) czyli wierność.

W kwestii bonum coniugum osoba uzależniona od pracy nie jest w stanie utworzyć trwałej wspólnoty życia opartej przede wszystkim na relacjach międzyosobowych, wzajemnej pomocy współmałżonków doskonaleniu się i wzajemnym uświęcaniu. W efekcie czego cierpi na tym także ich pożycie intymne, które powoli zanika. Jeżeli chodzi o bonum prolis najczęściej problemem jest brak troski pracoholika o swoje dzieci. Przejawi się ono w każdym aspekcie ich życia od obowiązku szkolnego poprzez zaniedbanie wychowania religijnego i moralnego. Naruszenie bonum fidei
i bonum sacramenti
najczęściej uwidocznia się w postaci silnej relacji emocjonalnej i erotycznej pracoholika z inną osobą lub osobami poznanymi w pracy. Najczęściej te więzi istnieją przed zawarciem małżeństwa. Po ślubie osoba uzależniona od pracy usilnie do nich powraca, zaniedbując swojego współmałżonka.

Osoba uzależniona od pracy może nie być zdolna do wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich. Realizuje się to z racji jej uzależnienia co tym samym czyni ją niezdolną do ważnego zawarcia związku sakramentalnego. Pamiętajmy jednak, że każdy przypadek jest inny
i wymaga indywidualnego podejścia do sprawy. Dlatego też po więcej informacji i fachową pomoc zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Podobne artykuły o stwierdzeniu nieważności małżeństwa:

ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE – CZYM SĄ?

UZALEŻNIENIE OD RODZICÓW JAKO PODSTAWA NIEWAŻNOŚCI
No Comments

Post A Comment