proces w 45 dni

W 2015 roku Papież Franciszek zreformował procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa. Reforma została wprowadzona w życie na mocy Mitis Iudex Dominus Iesus. Jedna z najważniejszych zmian jest wprowadzenie procesu skróconego, tzn. procesu skróconego lub procesu 45-dniowego. Ta ostatnia nazwa nie jest zbyt fortunna, gdyż de facto nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo będzie trwał proces skrócony. Jednak można zakładać, że będzie to ok. 2-3 miesięcy. Przyjżyjmy się na czym proces ten polega, kto może skorzystać z tego trybu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Proces skrócony (łac. „processus brevior”) stosowany jest dla orzekania w sprawach, w których nieważność małżeństwa jest oczywista. Zmiany mają na celu jeszcze większe przyspieszenie postępowania. W tego rodzaju oczywistych sprawach ma orzekać sam biskup diecezji. Aby proces mógł toczyć się w tym trybie, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki:

 • sprawę o nieważność małżeństwa muszą wnieść wspólnie dwie strony lub jedna, ale za zgodą drugiej,
 • sprawa musi być oczywista i wyraźnie potwierdzona już na etapie składania skargi powodowej.

 

W swoich założeniach proces skrócony będzie miał zastosowanie przede wszystkim w następujących wypadkach:

 • brak wiary mogący prowadzić do symulacji konsensu lub błędu w odniesieniu do instytucji małżeństwa,
 • bardzo krótki czas pożycia małżeńskiego,
 • aborcja dokonana dla uniknięcia zrodzenia potomstwa,
 • pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie,
 • zatajenie poważnych okoliczności i faktów sprzed zawarcia małżeństwa (bezpłodności, choroby zakaźnej, posiadania potomstwa, dopuszczenia się przestępstwa),
 • powód zawarcia małżeństwa całkowicie obcy małżeńskiej wspólnocie,
 • przemoc fizyczna w celu wymuszenia zgody na małżeństwo,
 • nieoczekiwana ciąża kobiety,
 • dysfunkcja psychiczna potwierdzona dokumentacją lekarską.

 

Należy pamiętać, że ostateczna decyzja o zastosowaniu lub niezastosowaniu tego trybu należy do władz kościelnych. W celu weryfikacji czy w Państwa sprawie zainicjowanie procesu w tym trybie będzie możliwe prosimy o pobrania Formularza Wstępnego dostępnego poniżej i odesłąnie go na adres e-mail: biuro@kancelaria-kanoniczna.com.

 

Mitis Iudex - stwierdzenie nieważności małżeństwa