gdzie działamy


Gdzie złożyć pozew o rozwód ?

Każda sprawa musi być skierowana do właściwego, konkretnego sądu. W przeciwnym wypadku sprawa nie zostanie w ogóle przyjęta. W Polsce istnieją dwa rodzaje właściwośći: rzeczowa oraz miejscowa. Dodatkowo obok dwóch podstawowych właściwości, wyróżnia się właściwość funkcjonalną (instancyjną), która jest odmianą właściwości rzeczowej. W kwestii rozwodu cywilnego właściwość sądu wskazują konkretne przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

 

Właściwość rzeczowa polega na podziale spraw pomiędzy sądy różnego rodzaju rozpoznające sprawy w I instancji. Zgodnie z art. 17 pkt 1 KPC sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania spraw rozwodowych jest sąd okręgowy. Art. 17 pkt 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi, iż do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia.

 

Właściwość miejscowa to inaczej zasięg terytorialny danego sądu. Innymi słowy właściwość ta pozwala ustalić, który sąd jest uprawniony do rozpoznania sprawy ze względu na swoje położenie terytorialne. Powództwo w sprawach rozwodowych wytacza się przed sąd, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania.

W art. 27§2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, czytamy, iż miejsce zamieszkania ustala się według przepisów Kodeksu Cywilnego.

Art. 25 Kodeksu Cywilnego jednoznacznie wskazuje, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeśli małżonkowie nie mieszkają już razem, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania osoby pozwanej, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania osoby, która o rozwód wnosi, czyli powoda. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 41 KPC, który wskazuje, iż powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Oprócz właściwości rzeczowej oraz miejscowej wyróżniamy właściwość funkcjonalną, czyli instancyjną. Art. 176 Konstytucji RP zaznacza, iż postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Oznacza to, iż w postępowaniu cywilnym, sądem I instancji będzie sąd rejonowy lub sąd okręgowy. Sądem II instancji dla sądu rejonowego jako sądu pierwszo-instancyjnego, będzie sąd okręgowy. Dla sądu okręgowego jako sądu pierwszo-instancyjnego – sąd apelacyjny.

 

Nasi adwokaci pracują najcz

ęściej w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Poza tym działają również przy innych Sądach Okręgowych na Mazowszu, m.in.

 

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Okręg ten obejmuje następujące miasta:

 • Warszawa (Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Białołęka),
 • Otwock (Józefów, Karczew, Celestynów, Wiązowna),
 • Wołomin (Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Dąbrówka, Klembów),
 • Legionowo( Serock, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew)
 • Nowy Dwór Mazowiecki (Nasielsk, Zakroczym, Czosnów, Pomiechówek)

 

Sąd Okręgowy w Warszawie
al. „Solidarności” 127
00-898 Warszawa 

Okręg ten obejmuje następujące miasta:

 • Warszawa (Mokotów, Ochota, Ursus, Ursynów, Włochy, Śródmieście, Bemowo, Wola, Bielany Żoliborz),
 • Grodzisk Mazowiecki,
 • Piaseczno,
 • Pruszków,
 • Łomianki

 

Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2,
08-100 Siedlce

Okręg ten obejmuje następujące miasta:

 • Garwolin
 • Mińsk Mazowiecki
 • Siedlce
 • Sokołów Podlaski
 • Węgrów
 • Sulejówek
 • Sokołów Podlaski

 

 

Sąd Okręgowy w Radomiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
26-600 Radom

Okręg ten obejmuje następujące miasta:

 • Grójec
 • Kozienice
 • Lipsk
 • Szydłowiec
 • Zwoleń
 • Pionki
 • Warka

 

Sąd Okręgowy w Płocku
pl. Narutowicza 4
09-404 Płock

 

Okręg ten obejmuje następujące miasta:

 • Ciechanów
 • Gostynin
 • Mława
 • Płock
 • Płońsk
 • Sierpc
 • Sochaczew
 • Żyrardów