szkolenia i warsztaty


Jako eksperci z zakresu prawa kanonicznego prowadzimy również szkolenia i warsztaty. Najczęściej tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim prawa małżeńskiego (materialnego i procesowego). Szkolenia są skierowane do Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich, ale również do samych kancelarii, które chciałby zdobyć nowe kompetencje i przewagę na rynku.

Głównym celem wspólnej pracy jest wypracowanie nowych kompetencji w pracy adwokatów i radców prawnych, zajmujących się przede wszystkim prawem rodzinnym.

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Stwierdzenie nieważności małżeństwa
  •  Czym jest, a czym nie jest?
  • Tytuły prawne: przeszkody zrywające, wady zgody, wady formy
 2. Czemu wiedza na temat prawa kanonicznemu może przydać się adwokatowi/radcy prawnemu?
 3. Mitis Iudex Dominus Iesus – reforma papieża Franciszka
  • proces skrócony („45dniowy”)
  • brak drugiej instancji
  • nowa właściwość miejscowa
 4. Czy papież Franciszek zalegalizuje rozwody w Kościele?
 5. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństw
  • Skarga powodowa – strony, właściwość miejscowa, aspekty formalne
  •  Dowody: zeznania stron, zeznania świadków, dokumenty, biegli.
  • Ogłoszenie akt i zamknięcie postępowania dowodowego
  •  Uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego i Obrony stron
  • Wyrokowanie: pewność moralna
  •  Zaskarżenie wyroku i Stan rzeczy osądzonej
 6.  Dyspensa Super Rato
 7.  Procesy kościelne, a proces rozwodowy
  • Kolejność
  • Zależność
 8. Koszty sądowe
 9. Uprawnienia adwokata kościelnego / radcy prawnego / adwokata
 10. Uznawanie prawa kanonicznego przez prawo świeckie.

 

CZAS TRWANIA:
W zależności od potrzeb i możliwości szkolenie może zostać przeprowadzone w wersji podstawowej (ok. 3 godz.) lub poszerzonej (ok. 5 godz.). Szczegółowy zakres zawsze jest omawiany z zamawiającym.

 

EFEKTY:

Szkolenie ma dostarczyć konkretnej, skondensowanej wiedzy dot. procesów małżeńskich w Kościele Katolickim. Uczestnikom przekazywana jest wiedza praktyczna, która może być wykorzystywana w codziennej pracy adwokata lub radcy prawnego.

 

Po szkoleniu uczestnik :

 1. potrafi scharakteryzować instytucję małżeństwa katolickiego
 2. ma podstawową wiedzę na temat specyfiki i przebiegu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
 3. zna podstawowe instytucje z zakresu prawa kanonicznego niezbędne dla przebiegu procesu kościelnego w Kościele katolickim
 4. zna etapy procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego
 5. potrafi w podstawowym stopniu przeprowadzić wstępną konsultację dot. procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

 

Prowadzący:

Michał Poczmański  – adwokat kościelny z dziewięcioletnim stażem, prawnik, założyciel Kancelarii Kanonicznej. Doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, absolwent Wydziały Prawa i Administracji UKSW. Członek m.in. Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Korpusu Adwokatów Kościelnych. Autor artykułów naukowych z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego, propagator wiedzy o prawie kanonicznym.