unieważnienie małżeństwa kościelnego – czy to możliwe?


unieważnienie małżeństwa kościelnego – czy to możliwe?

W Kościele katolickim nie ma pojęcia takiego jak rozwód kościelny. Dopuszcza on wyłącznie stwierdzenie nieważności małżeństwa. Związane jest to z tym, że zgodnie z obowiązującym prawem kościelnym, związek małżeński jest nierozerwalny. Za unieważnienie małżeństwa kościelnego odpowiada sąd kościelny.

 

Unieważnienie małżeństwa — powody

Jakie mogą być powody unieważnienia małżeństwa? Może ono zostać uznane za nieważne z powodu jednej z przeszkód zrywających kanony 1083 — 1094 Kodeksu Kanonicznego. Zalicza się do nich: wiek młodociany (14 lat w przypadku kobiet i 16 lat w przypadku mężczyzn), impotencję, małżeństwo z inną osobą, ślub z osobą nieochrzczoną, święcenia, profesję zakonną, uprowadzenie, przeszkodę występku, pokrewieństwo, powinowactwo, przyzwoitość publiczną oraz pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji. Małżeństwo może zostać również unieważnione na skutek braku dowodów dotyczących zgody małżeńskiej, które to określone są w kanonach 1095 — 1107. Są to: brak minimum małżeńskiego poznania, pozbawienie używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego odnośnie istotnych spraw oraz obowiązków małżeńskich, niezdolność do podjęcia kluczowych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, podstęp przy zawieraniu małżeństwa, symulacja, wykluczenie jednego z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa, zawieranie małżeństwa pod warunkiem oraz przymus i bojaźń. Powodem unieważnienia małżeństwa mogą być także braki dotyczące sposobu jego zawierania.

Ile trwa unieważnienie małżeństwa?

Ile trwa unieważnienie małżeństwa? Teoretycznie, w pierwszej instancji sprawy tego typu trwać powinny nie dłużej niż 1 rok, a w trybunale 2 instancji — maksymalnie 0,5 roku. Trudno jednak określić to precyzyjnie. Czas trwania procedur związanych z unieważnieniem małżeństwa uzależniony jest bowiem od szeregu czynników, takich jak chociażby sąd kościelny, w którym toczyć będzie się dana sprawa, współpracy pomiędzy małżonkami czy liczby powołanych świadków oraz terminowości złożenia przez nich zeznań.

Garść praktycznych informacji na temat unieważnienia małżeństwa znaleźć można w poradniku „Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny”.

Dowiedzieć można się z niego między innymi jakie są tytuły nieważności małżeństwa oraz jak krok po kroku przebiega stwierdzenie nieważności małżeństwa. Książka zawiera komentarze do poszczególnych przepisów prawa kanonicznego oraz liczne przykłady autorów z kilkudziesięcioletniej praktyki w trybunale kościelnym.

No Comments

Post A Comment