w i i ii instancji orzeczono ważność mojego małżeństwa. czy stwierdzenie nieważności małżeństwa jest jeszcze możliwe?


w i i ii instancji orzeczono ważność mojego małżeństwa. czy stwierdzenie nieważności małżeństwa jest jeszcze możliwe?

W takiej sytuacji należy skorzystać z instytucji nowego wprowadzenia sprawy, która polega na zwróceniu się do trybunału III instancji za pośrednictwem Sądu I lub II instancji. Trzecia instancja może być prowadzona w Polsce lub w Rzymie.

 

By móc skorzystać z tej instytucji należy przedstawić nowe i poważne dowody lub argumenty w ciągu 30 dni od dnia wniesienia zaskarżenia, które uzasadniałaby daną prośbę.

Polecamy, aby w tak skomplikowanych sytuacjach skorzystać z pomocy adwokata kościelnego, który przygotuje dla Państwa każde pismo i da gwarancję, że nie zostanie ono zwrócone z przyczyn formalnych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.