w mediach

Jako specjaliści z dziedziny prawa kanonicznego często jesteśmy proszeni o komentarz na temat bieżących wydarzeń.

Wirtualna Polska.pl
Ślub jednostronny

.
.

.
.