w procesie o rozwód kościelny chciałbym skorzystać z opinii biegłego prywatnego. czy istnieje taka możliwość?


w procesie o rozwód kościelny chciałbym skorzystać z opinii biegłego prywatnego. czy istnieje taka możliwość?

Kancelaria kanoniczna otrzymała zapytanie czy istnieje taka możliwość by w procesie o rozwód kościelny można skorzystać z opinii biegłego prywatnego?

Rozwód kościelnyOczywiście w procesie o rozwód kościelny może Pan wyznaczyć swojego biegłego, ale musi zostać on zatwierdzony przez sędziego sądu kościelnego w którym toczy się proces o orzeczenie nieważności małżeństwa. Po zezwoleniu sędziego biegły prywatny może przejrzeć akta sprawy w razie potrzeby, być obecnym przy wykonywaniu ekspertyzy, zaś zawsze może przedstawić własną relację.
Co więcej, może Pan zrzec się prywatnego biegłego, jeżeli uzna Pan to za konieczne, jednak proszę pamiętać, iż biegłemu należy zapłacić wydatki i honoraria, które winny byćokreślone przez sędziego, według dobra i słuszności.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.