właściwość miejscowa, czyli gdzie toczy się proces?


właściwość miejscowa, czyli gdzie toczy się proces?

Właściwość miejscowa, czyli gdzie toczy się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Kancelaria-kanoniczna.com odpowiada na pytania klientów.

Sąd biskupiDotychczas sprawy małżeńskie miały toczyć się w sądzie diecezji, gdzie małżeństwo było zawarte lub gdzie mieszka strona pozwana. Po wejściu w życie nowych przepisów można już wszcząć proces także w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania strony powodowej bez potrzeby zgody drugiej strony.

Dzięki temu łatwiej będzie wybrać wygodniejszy dla nas sąd kościelny. W efekcie czego będzie można zaoszczędzić między innymi czas i pieniądze na zbędne, odległe dojazdy. Nie bez znaczenia jest również możliwość prowadzenia procesu tam, gdzie trzeba będzie zbierać większość dowodów i to bez potrzeby pytania strony pozwanej o zgodę.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.