wykluczenie potomstwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa


wykluczenie potomstwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa

WYKLUCZENIE POTOMSTWA JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

sądach kościelnych coraz częściej zdarzają się procesy, które dotyczą wykluczenia potomstwa lub dobra potomstwa (bonum prolis)  jako przyczyny nieważności małżeństwa. W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma wprost zapisanego takiego tytułu nieważności, stąd też sprawy dotyczące wykluczenia potomstwa, wnoszone są do sądów kościelnych z tytułu tzw. symulacji częściowej. Tę kwestię normuje kanon 1101 § 2 który stanowi, jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie.

Wykluczenie potomstwa a stwierdzenie nieważności małżeństwa

WYKLUCZENIE POTOMSTWA –  DLACZEGO NIE CHCIAŁA MIEĆ DZIEC ?

Jednym z podstawowych celów (elementów) małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, jednak coraz więcej osób zawierając sakramentalny związek małżeński świadomie rezygnuje z posiadanie potomstwa, tym samym zawierając je nieważnie.

Przykładowe powody wykluczenia posiadania potomstwa: pracuję w dużej korporacji, nie chcę mieć dzieci, bo macierzyństwo zniszczy mi karierę; marzę o karierze modelki, nie chcę mieć dzieci bo ciąża niszczy figurę; nigdy nie będę mieć dzieci bo boję się porodu i powikłań, nie chcę być ojcem, bo dzieci to duże koszty i odpowiedzialność; mam siostrę z zespołem Downa dlatego nigdy nie będę mieć dzieci, ponieważ boję się, że urodzę niepełnosprawne dziecko.

Strona wykluczająca posiadanie potomstwa najczęściej czyni tak dla własnych korzyści lub żeby  pewnym okolicznościom zapobiec. Wprost mówi o tym, że nie chce mieć dzieci.

 

JAK UDOWODNIĆ, ŻE KTOŚ NIE CHCIAŁ MIEĆ DZIECI?

kościelnym procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa należy udowodnić, że pozytywny akt woli wykluczający posiadanie potomstwa istniał już w chwili zawierania związku małżeńskiego. Dlatego warto  skonsultować sprawę z doświadczonym adwokatem kościelnym, który wskaże nam, czy nasz konkretny przypadek może stać się podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Ważne to są zarówno okoliczności całej sprawy, jak też przyczyna samej symulacji oraz przyczyna zawarcia małżeństwa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.