Zespół

Adwokat kościelny - Zespół kancelarii
adwokat kościelny

Michał Poczmański
Adwokat kościelny

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych.

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka. Obecnie doktorant na tym samym wydziale, prowadzi badania z zakresu wykluczenia dobra potomstwa w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie na kierunku prawo. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).

Autor publikacji:

  1. Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określenia właściwości miejscowej,  Ius Matrimoniale 28 nr 1 (2017),
  2. Prawo świeckich do odpowiedzialnej wolności (kan. 227 KPK)
  3. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?, Warszawa 2012.
  4.  Specyfika ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Warszawa 2011.
  5. Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Warszawa 2009.
diploma
emil

Emil Słowiński
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Odbył kurs w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi w Warszawie, pracował w Polskie Koleje Państwowe S.A. , obecnie związany również  z Waraksa i partnerzy.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami.

maciej-gora-portrait-dignitas-kancelaria-prawa-kanonicznego

Maciej Góral
Adwokat kościelny

Maciej Góral ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Maciej Góral, jako osoba świecka – zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki obecna jest także szeroko pojmowane zagadnienia z prawa rodzinnego.

Pełni funkcję adwokata przede wszystkim przy sądach diecezji elbląskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, włocławskiej, ełckiej, toruńskie. Ponadto występuje przed trybunałami II instancji: Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie, a także Gdańskim Trybunale Metropolitarnym.

Rafał_Panasewicz_01

Rafał Panasewicz
Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były wolontariusz Międzynarodowej Komisji Prawników – Sekcja Polska. Udzielający porad prawnych w Urzędzie Miasta Ząbki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Na co dzień pracuje w http://www.poradyradcy.pl

W Kancelarii Kanonicznej odpowiada przede wszystkim za prowadzenie spraw z zakresu:

  • rozwodu cywilnego / separacji
  • podziału majątku / ustanowienia rozdzielności majątkowej
  • władzy rodzicielskiej / kontaktu z dziećmi
Poczmanski_Niemczycki

Dawid Niemczycki
Asystent

Student Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Obecnie przygotowuje pracę magisterską z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka.

Członek studenckich kół naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW: Utriusque Iuris a także nowo powstałego koła Regula Iuris. Aktywnie udziela się również w organizacjach studenckich, m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego (2016), Finalista Olimpiady historyczno-prawnej (2015), Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2012).

 

Stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów (2014, 2015, 2016) oraz Stypendysta Centrum Myśli Jana Pawła II miasta stołecznego Warszawa (2014, 2015, 2016).

Wcześniej wiedzę z zakresu prawa kanonicznego zdobywał podczas praktyk w Sądzie Biskupim Płockim. Pracował również jako praktykant w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.

.

Prelegent na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego” gdzie wygłosił referat na temat „Wpływ wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r. II OSK 2416/13 na pojmowanie interesu prawnego w kontekście udostępniania danych osobowych„.