zespół

Adwokat kościelny - Zespół kancelarii
Michał Poczmański Adwokat kościelny

Michał Poczmański

Adwokat kościelny

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka. Jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Obecnie doktorant na tym samym Wydziale Prawa Kanonicznego, prowadzi badania z zakresu wykluczenia dobra potomstwa w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Dyplom licencjata kanonicznego Michał Poczmański

Autor publikacji:

 1. Specyfika opinii biegłego w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Z. Załuczkowska i R. Broniecka (red.) Instytucja biegłego w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2019.
 2.  Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2019, nr 26.
 3. Prawo świeckich do odpowiedzialnej wolności (kan. 227 KPK), w: M. Saj (red.) Obowiązki i prawa wiernych świeckich w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2018, s.63-88.
 4. Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określenia właściwości miejscowej,  Ius Matrimoniale 28 nr 1 (2017), s. 103-121.
 5. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?, Warszawa 2012.
 6. Specyfika ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Warszawa 2011.
 7. Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Warszawa 2009.

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Maciej Góral ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Maciej Góral, jako osoba świecka – zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki obecna jest także szeroko pojmowane zagadnienia z prawa rodzinnego.

Pełni funkcję adwokata przede wszystkim przy sądach diecezji elbląskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, włocławskiej, ełckiej, toruńskie. Ponadto występuje przed trybunałami II instancji: Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie, a także Gdańskim Trybunale Metropolitarnym. Więcej na stronie Dignitas.

Dawid Niemczycki

Adwokat kościelny

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (dyplom z wyróżnieniem) i Wydziału Prawa i Administracji UKSW (dyplom z wyróżnieniem). Odbywał staże m.in. w Sądzie Biskupim Płockim oraz w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego oraz finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Prawno – Historycznej imienia Profesora Michała Szczanieckiego. Beneficjent Programu Stypendialnego GRAND. Wielokrotny stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów oraz profitent stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Autor publikacji:

 1. Właściwość miejscowa sądu w sprawie o rozwód oraz w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Analiza porównawcza świeckiego i kanonicznego porządku prawnego, w: Olkiewicz M., Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Nauka i biznes – wyzwania XXI wieku. Część 2, Waleńczów 2017, s. 65-73.
 2. Zbiórki. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego, w: Kruzel R., Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Ejdys S., Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej i przeglądowej. Część 3, Waleńczów 2017, s. 54-67.
 3. Zawarcie małżeństwa per procura. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego, w: Ejdys S., Balina R., Drewniak M., Chmura J., Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej i przeglądowej. Część 4, Waleńczów 2017, s. 210-219.

Diana Śliwka – Percival

Adwokat kościelny Wielka Brytania

Prawniczka i kanonistka na stałe mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na którym ukończyła dwa kierunki: prawo i prawo kanoniczne. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Canon Law Society of UK and Ireland. Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

 

Po studiach zdobywała wiedzę na wielu kursach, m.in. ukończyła:

 • Iurisprudential Course (z nieformalną akredytacją Trybunału Roty Rzymskiej w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego)
 • Legal Practice Course na Manchester Metropolitan University
 • Graduate Diploma in Law na Leeds Metropolitan University,

 

Od 2006 pracuje jako Obrońca Węzła Małżeńskiego (Defender of the Bond) Diecezji w Salford (Anglia), a od 2016 roku jako Obrońca Węzła Małżeńskiego w Archidiecezji Westminster w Londynie (Anglia). Od wielu lat, jako adwokat kościelny, czynnie pomaga Polakom w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w różnych diecezjach na terenie całej Anglii i Walii.

PARTNERZY:

Emil Słowiński

Adwokat

Rafał Panasewicz

Radca prawny
Radca Prawny Rafał Panasewicz

Adam Michalski

Adwokat kościelny

Piotr Łukaszczyk

Biuro detektywistyczne

Rafał Szulta

Adwokat

Robert Czaja

Aplikant radcowski