zespół

Adwokat kościelny - Zespół kancelarii
adwokat kościelny

Michał Poczmański

Adwokat kościelny

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka. Jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Obecnie doktorant na tym samym Wydziale Prawa Kanonicznego, prowadzi badania z zakresu wykluczenia dobra potomstwa w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Dyplom licencjata kanonicznego Michał Poczmański

Autor publikacji:

 1. Specyfika opinii biegłego w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Olsztyn 2019.
 2.  Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2019, nr 26.
 3. Prawo świeckich do odpowiedzialnej wolności (kan. 227 KPK), w: Obowiązki i prawa wiernych świeckich w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2018, s.63-88.
 4. Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określenia właściwości miejscowej,  Ius Matrimoniale 28 nr 1 (2017), s. 103-121.
 5. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?, Warszawa 2012.
 6. Specyfika ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Warszawa 2011.
 7. Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Warszawa 2009.

Dawid Niemczycki

Adwokat kościelny

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (dyplom z wyróżnieniem). Pracę magisterską pt. „Udział wiernych świeckich w wykonywaniu władzy sądowej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa” obronił pod kierunkiem ks. prof. H. Stawniaka. Kontynuuje naukę na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na kierunku prawo. Odbywał staże m.in. w Sądzie Biskupim Płockim oraz w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego oraz finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Prawno – Historycznej imienia Profesora Michała Szczanieckiego. Beneficjent Programu Stypendialnego GRAND. Wielokrotny stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów oraz profitent stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Autor publikacji:

 1. Właściwość miejscowa sądu w sprawie o rozwód oraz w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Analiza porównawcza świeckiego i kanonicznego porządku prawnego, w: Olkiewicz M., Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Nauka i biznes – wyzwania XXI wieku. Część 2, Waleńczów 2017, s. 65-73.
 2. Zbiórki. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego, w: Kruzel R., Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Ejdys S., Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej i przeglądowej. Część 3, Waleńczów 2017, s. 54-67.
 3. Zawarcie małżeństwa per procura. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego, w: Ejdys S., Balina R., Drewniak M., Chmura J., Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej i przeglądowej. Część 4, Waleńczów 2017, s. 210-219.

Diana Śliwka – Percival

Adwokat kościelny Wielka Brytania

Prawniczka i kanonistka na stałe mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na którym ukończyła dwa kierunki: prawo i prawo kanoniczne. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Canon Law Society of UK and Ireland. Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

 

Po studiach zdobywała wiedzę na wielu kursach, m.in. ukończyła:

 • Iurisprudential Course (z nieformalną akredytacją Trybunału Roty Rzymskiej w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego)
 • Legal Practice Course na Manchester Metropolitan University
 • Graduate Diploma in Law na Leeds Metropolitan University,

 

Od 2006 pracuje jako Obrońca Węzła Małżeńskiego (Defender of the Bond) Diecezji w Salford (Anglia), a od 2016 roku jako Obrońca Węzła Małżeńskiego w Archidiecezji Westminster w Londynie (Anglia). Od wielu lat, jako adwokat kościelny, czynnie pomaga Polakom w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w różnych diecezjach na terenie całej Anglii i Walii.

Emil Słowiński

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Odbył kurs w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi w Warszawie, pracował w Polskie Koleje Państwowe S.A., obecnie związany również  z Waraksa i partnerzy.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami.

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Maciej Góral ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Maciej Góral, jako osoba świecka – zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki obecna jest także szeroko pojmowane zagadnienia z prawa rodzinnego.

Pełni funkcję adwokata przede wszystkim przy sądach diecezji elbląskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, włocławskiej, ełckiej, toruńskie. Ponadto występuje przed trybunałami II instancji: Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie, a także Gdańskim Trybunale Metropolitarnym. Więcej na stronie Dignitas.

Radca Prawny Rafał Panasewicz

Rafał Panasewicz

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były wolontariusz Międzynarodowej Komisji Prawników – Sekcja Polska. Udzielający porad prawnych w Urzędzie Miasta Ząbki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Na co dzień pracuje w http://www.poradyradcy.pl

W Kancelarii Kanonicznej odpowiada przede wszystkim za prowadzenie spraw z zakresu:

 • rozwodu cywilnego / separacji
 • podziału majątku / ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • władzy rodzicielskiej / kontaktu z dziećmi

Adam Michalski

Adwokat kościelny

Adam Michalski jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (tytuł pracy „Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym i w prawie polskim”). Ukończył także prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (tytuł pracy „Instytucja separacji w prawie polskim i w prawie kanonicznym”). Ma doświadczenie zadowode zarówno z sądów kościelnych, jak też z sądów powszechnych.

Pełni funkcję adwokata kościelnego m.in. przed:

 •  Sądem Biskupim w Płocku,
 • Sądem Biskupim Diecezji Bydgoskiej
 • Trybunału Diecezjalnego w Łomży.

Więcej o adwokacie kościelnym Adamie Michalskim na stronie http://www.adwokatkoscielny.eu/

Partnerzy z którymi współpracujemy:

Lorem ipsum