zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa


zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

PYTANIE:Mój mąż zdradzał mnie jeszcze przed ślubem, miał wiele kobiet. Czy w moim przypadku mogę prosić o unieważnienie małżeństwa kościelnego?


Zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sama zdrada nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Może ona stanowić przesłankę do „unieważnienia małżeństwa kościelnego” z kilku innych podstaw prawnych. W szczególności z tytułu wykluczenia wierności małżeńskiej, czy choroby zwanej hiperseksualnością (hiperlibidemią).

Wykluczenie wierności małżeńskiej oczyma adwokata kościelnego

Wykluczenie dobra wierności miałoby miejsce, gdyby Pani mąż zawierając małżeństwo z Panią, wykluczał jednocześnie Pani prawo do wyłączności seksualnej, zastrzegając sobie tym samym prawo do relacji intymnych z osobą trzecią, czyli innymi słowy do cudzołóstwa.

Hiperseksualność (hiperlibidemia) w kontekście stwierdzenia nieważności małżeństwa

Jest to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana nimfomanią, u mężczyzn – satyryzmem.

Hiperseksualność prawie nigdy nie jest samodzielnym, wyizolowanym objawem. Najczęściej jest to element innych zaburzeń, na przykład nerwicowych lub afektywnych – zwykle epizodu manii. Zjawisko nadmiernego pociągu płciowego towarzyszy jako objaw pewnym zaburzeniom neurologicznym (np. zespołowi Klüvera-Bucy’ego). Hiperlibidemia może być reakcją sytuacyjną (np. w kontaktach z określoną osobą). Diagnoza hiperseksualności zawsze zależy od oceny indywidualnej normy seksuologicznej.

Dowodzenie wykluczenia wierności małżeńskiej i hiperseksualności

Uzyskanie „rozwodu kościelnego” będzie możliwe m.in. dopiero wówczas, gdy zostanie zebrany materiał dowodowy, na który składają się:

  • zeznania stron, czyli np. oświadczenie Pani, iż pozwany zdradzał Panią przed i po ślubie oraz potwierdzenie tego faktu przez Pani męża,
  • dokumenty, np. odpis historii choroby sporządzony przez szpital (w przypadku hiperseksualności)to być również zapiski pamiętników, listy, SMS-y, maile, bilingi rozmów z kobietą, z którą została Pani zdradzona (w przypadku wykluczenia dobra wierności),
  • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt uzależnienia Pani męża od seksu,
  • opinia biegłego psychologa, sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pani męża.Więcej na temat opinii biegłego (także biegłego prywatnego) odnajdzie Pani w artykule: Opinia biegłego psychologa w Sądzie Kościelnym.
No Comments

Post A Comment