zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa


Zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

PYTANIE:
Zdrada. Oboje z żoną zdradzaliśmy się przed, jak i po ślubie. Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa jest możliwe? A jeśli tak to z czyjej winy?


Zdrada w procesie stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kwestia zdrady często jest przedstawiana w kontekście procesów małżeńskich: Zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa. Trzeba powiedzieć jednak, że sama zdrada nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Może ona stanowić przesłankę „unieważnienia ślubu kościelnego” z kilku innych podstaw prawnych. W szczególności wykluczenia wierności małżeńskiej, czy choroby zwanej hiperseksualnością (hiperlibidemią).

Wykluczenie wierności małżeńskiej – Zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Wykluczenie dobra wierności miałoby miejsce, gdybyście Państwo zawierając małżeństwo ze sobą, wykluczyli jednocześnie prawo do wyłączności seksualnej, zastrzegając sobie tym samym prawo do relacji intymnych z osobą trzecią, czyli do cudzołóstwa.

Hiperseksualność (hiperlibidemia)

Jest to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana nimfomanią, u mężczyzn – satyryzmem.

Hiperseksualność prawie nigdy nie jest samodzielnym, wyizolowanym objawem – najczęściej jest to element innych zaburzeń. Na przykład nerwicowych lub afektywnych – zwykle epizodu manii. Zjawisko nadmiernego pociągu płciowego towarzyszy jako objaw pewnym zaburzeniom neurologicznym (np. zespołowi Klüvera-Bucy’ego). Hiperlibidemia może być reakcją sytuacyjną (np. w kontaktach z określoną osobą). Diagnoza hiperseksualności zawsze zależy od oceny indywidualnej normy seksuologicznej.

Nadmierny popęd seksualny połączony z poszukiwaniem nowych partnerów i podejmowanie współżycia w każdej, nawet nie sprzyjającej temu okoliczności, bywa wyrazem zakłócenia kontroli impulsów. Często wiąże się z potrzebą przeżywania napięcia w sytuacjach skrajnego ryzyka. Często także z uporczywym, nieraz panicznym, dążeniem do uzyskania potwierdzenia własnej sprawności. Satysfakcja poprzez zdobywanie nowych partnerów jest wówczas związana raczej z sukcesem uwodzenia, niż z powstaniem nowego, atrakcyjnego związku.

Dowodzenie wykluczenia wierności małżeńskiej i hiperseksualności

Aby uzyskać „rozwód kościelny” należy koniecznie wpierw zebrać materiał dowodowy, na który składają się:

  • zeznania stron, czyli np. oświadczenia Pana i żony, że zdradzaliście się Państwo przed i po ślubie,
  • dokumenty, np. odpis historii choroby sporządzony przez szpital (w przypadku hiperseksualności). Możecie Państwo przedstawić również być zapiski pamiętników, listy, SMS-y, maile, bilingi rozmów z kobietami/mężczyznami, z którymi zostaliście Państwo zdradzeni (w przypadku wykluczenia dobra wierności),
  • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt uzależnienia Pana lub żony od seksu,
  • opinia biegłego psychologa, sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pana albo żony.

Niezwykle istotnym elementem w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest prawidłowe ustalenie przedmiotu sporu, czyli ewentualnych przyczyn nieważności małżeństwa oraz zebranie materiału dowodowego, który potwierdzi powyższe przyczyny. W związku z tym, godnym polecenia jest kontakt z adwokatem kościelnym, który poprzez swoją wiedzę i doświadczenie pomoże Państwu w procesie.

 

W temacie zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa można więcej przeczytać we wpisach adwoata kościelnego:

UZALEŻNIENIE OD SEKSU

oraz

Istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego
No Comments

Post A Comment